👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i teknik och fysik för arbetsområdet ellära år 7

Skapad 2020-11-09 20:37 i Svanberga skola Norrtälje
LPP i teknik för arbetsområdet industriteknik.
Grundskola 8 Fysik Teknik
Under tiden vi jobbar med detta arbetsområde kommer du att lära dig vad elektricitet är, hur ett batteri fungerar, vad som händer när det åskar och varför det sprakar när man tar på sig en fleecetröja. Du kommer att undersöka och konstruera elektriska kretsar med batterier och lära dig hur de kan kopplas, hur man ritar och följer kopplingsscheman. Utöver detta kommer vi att tittat på vikten av elsäkerhet. Vi ska också bygga olika åkattraktioner där vi undersöker vilka krafter som verkar.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka: 46 - 8

Övergripande mål och riktlinjer

 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Elektricitet:

 • Veta vad elektrisk ström är och veta vad som menas med en elektrisk krets.
 • Symbolerna för lampa, batteri, strömbrytare och sladd.
 • Enheter för spänning, ström och resistans samt kunna förklara vad det är för något.
 • Veta hur en glödlampa ser ut inuti och kunna förklara varför en vanlig glödlampa lyser när det går ström genom den.
 • Veta vad en ledare och en isolator är för något och kunna ge några exempel från vardera grupp.
 • Rita enkla kopplingsscheman med symbolerna du lärt dig.
 • Veta vilken riktning strömmen går.
 • Förklara skillnaden på serie- och parallellkoppling samt kunna ge exempel på när de olika typerna av kopplingar används.
 • Känna till några sätt att skydda sig mot farlig ström.
 • Kunna beskriva atomens byggnad
 • Vad statisk elektricitet är.
 • Kunna förklara hur åska och blixtar uppkommer.
 • Veta varför olika ämnen leder ström olika bra samt veta hur en metalltråds tjocklek och längd inverkar på dess ledningsförmåga.
 • Förstå hur en elektrisk krets spänning och ström påverkas om man serie- eller parallellkopplar glödlampor eller batterier.
 • Kunna planera, genomföra och dokumentera en undersökning.

Krafter:

 • Förstå skillnaden mellan vikt och tyngd.
 • Veta vad krafter uträttar samt vilken enhet kraft mäts i.
 • Kunna beskriva olika krafter och dess verkan.
 • Veta hur man kan öka och minska friktionen.
 • Kunna göra en arbetsbeskrivning och en skiss av en "åkattraktion", t.ex en slänggunga.
 • Kunna planera, genomföra och dokumentera en undersökning.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Ni bedöms under lektionerna när ni arbetar med olika kopplingar samt er åkattraktion.
 • I ert arbete kan ni visa olika förmågor som t.ex hur väl ni använder och förklarar begrepp. Hur väl ni planerar, genomför och slutför arbetsområdet

             Formativ

   • Ni kommer att göra självbedömning i Unikum.

    Summativ

  • Inlämningsuppgift, åkattraktion
  • Kunskapskontroll, ellära samt begreppstest krafter.

   

Uppgifter

 • Uppgift - Åkattraktion

 • Min produkt

 • Fysikuppgifter att arbeta med fredag den 5/2

 • Undersökning - Friktion

 • Begreppslista rörelse och kraft

 • Undersökning av två olika sorters kopplingar

 • Elektriska kopplingar och statisk elektricitet

 • Begreppslista rörelse och kraft

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Bedömning elektricitet

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Avancerade kunskaper
Genomföra undersökningar
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustningen
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Resultat och slutsats
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett ganska bra sätt. Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningar bättre.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett bra sätt. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag och efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett mycket bra sätt. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Begrepp, modeller och teorier
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.

Fy Tk
Bedömning åkattraktion

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Avancerade kunskaper
Konstruktion
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska och digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska och digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska och digitala modeller.
Problemlösning
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.