Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig och socialutveckling med Brumma

Skapad 2020-11-09 20:48 i Örtagårdens förskola Svedala
Förskola
Hur är jag snäll? Var tar du slut och jag börjar? Får jag röra dig när jag vill? Vad kan jag?

Innehåll

Var är vi? 

 En del barn har svårt att låta sin kompisar vara vid tex samlingen eller i kön. Vuxna behöver därför påminna om reglerna på toaletten och vid samlingen. Många barn är pigga på att göra nya saker och vara med och delta när vi gör planerade aktiviteter som leds av en vuxen. Flera av barnen ber om hjälp innan de provar själva. De flesta vet vilka regler som gäller på Salvia. 

 

Vart ska vi?

Alla barn kan sitta i samlingen samt de vet att här får man vara ifred i denna situation. Barnen vet jag själv slutar och du börjar samt innebörden av det, jag får inte röra dig när jag vill utan när du vill det. Alla barn vet att när jag är på toaletten så kommer ingen och drar i dörren.

Barnen känner tillit till sig själv att först prova själv innan de ber om hjälp. 

Alla barn känner sig trygga med vilka regler vi har på Salvia och kan förhålla sig till dem. 

Att alla barn vågar delta i aktiviteter och känner sig mer trygga med nya saker. 

Barnen känner att det är roligt att lära sig saker, att leka och kan använda sin fantasi och föreställningsförmåga i olika situationer. 

 

Hur gör vi?

Genom rollspel som vi vuxna framför visar vi barnen vad det är som de utsätter sin kompis för. Genom stopp-rulla kan barnen stoppa spelet och ändra på något om de vill.
Vi läser sagor och se program från tex Urplay om ämnet, både i helgrupp och i mindre grupper. 

I det vardagliga arbetet uppmuntrar vi barnen så att de stärks i sina förmågor samt också i tron på sig själv och sin förmåga. 

Vi har undervisning i både liten och stor grupp som riktar sig mot målen i läroplanen. tex prata om stopp-min kropp. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: