👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Medier

Skapad 2020-11-09 20:59 i Kasamarks skola Umeå
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Medier kallas alla kanaler som sprider information, reklam eller underhållning. Det kan vara TV, radio, tidningar eller olika medier på internet. Du ska få lära dig mer om hur medier fungerar samt vilken roll de har i samhället. Beroende på om man lever i en demokrati eller i en diktatur, har medierna olika roller. I dagens informationssamhälle är det viktigt att kunna hitta och värdera information. Hur kan du veta om det du läser, ser eller hör är sant?

Innehåll

Arbetsformer

 

Innan vi börjar arbeta så får du en uppgift där du visar dina förkunskaper. Efter arbetsområdets slut får du samma uppgift för att du konkret ska få se vad du lärt dig. Du kommer läsa faktatexter, lyssna till lärarledda genomgångar, jobba med arbetsuppgifter, se film, diskutera. Träna på och använda begrepp. Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få göra exit tickets samt ett avslutande prov.

 

När du har arbetat med det här området ska du kunna svar på:

 • Hur vi påverkas av medier? 
 • Hur vi kan påverka andra med hjälp av medier? 
 • Vilken roll medierna  har i ett demokratiskt samhälle? 
 • Hur medier fungerar i en diktatur? 
 • Vilka för- och nackdelar det finns med reklam? 

 

Bedömning

Ditt arbete bedöms utifrån dessa punkter:

- Hur väl du arbetar på lektionerna. 

- Hur väl du deltar i diskussioner.

- Hur väl du utvecklar dina svar.

- Hur väl du hanterar begreppen.

- Dina resultat vid exit tickets och prov.

Begrepp

medier/massmedier

information

kommunikation

opinionsbildning

reklam

propaganda

sociala medier

budskap

avsändare

mottagare

källkritik

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Medier

Efter avslutat arbetsområde så har du visat att du:

Behöver träna mer
Godtagbara kunskaper
Vet hur vi påverkas av medier?
Vet hur vi kan påverka andra med hjälp av medier
Vet vilken roll medierna har i ett demokratiskt samhälle?
Vet hur medier fungerar i en diktatur?
Vet vilka för- och nackdelar det finns med reklam?