Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sätta upp mål och planera en träningsperiod

Skapad 2020-11-09 22:33 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Du ska sätta upp mål för, planera, genomföra och utvärdera ett eget träningsprogram.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Syftet med detta område har varit att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil Att kunna planera sin egen träning är en grundfärdighet för att kunna leva ett hälsosamt liv. I detta område har ni fått sätta upp ett realistiskt träningsmål som ni tränat mot att nå. Ni har dokumenterat detta i en träningsdagbok och sedan utvärderat detta i en utvärdering.

Innehåll

 

UPPGIFT
Din uppgift är att sätt upp mål för samt planera ett eget träningsprogram. Utgå från din egen fysiska förmåga och din träningsstatus samt vad du vill förbättra.

 

 

Bedömning sker gällande kunskapskrav:

-Mål och planering 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa: Att sätta upp mål och planera för fysisk aktivitet

F
E
C
A
Planera och praktiskt genomföra.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdering
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven har inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E
Eleven kan ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Eleven kan ge en utvecklad och relativt väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser
Eleven kan ge en väl utvecklad och väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: