Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap & Barnkonventionen

Skapad 2020-11-09 22:36 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 4 – 6 Musik Samhällsorienterande ämnen Svenska Bild
Vi kommer att arbeta med arbetsområdet Vänskap & Barnkonventionen under 6 veckor. Du kommer att få kunskap om barnkonventionen och lära dig hur man är en bra kamrat.

Innehåll

Mål med vårt arbetsområde:

Du ska känna till:

 • Olika exempel på vad människor och barn har för rättigheter hemma och i skolan.
 • Vad barnkonventionen är för något.
 • Olika regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs.

Du visar att du kan genom att:

 • Berätta om barnkonventionen.
 • Ge exempel på vad barn har för rättigheter, både hemma och i skolan.
 • Berätta om varför vi behöver regler.
 • Berätta och visa hur man är en bra kompis.

Undervisningens upplägg:

Du kommer att:

Vänskap:

 • Få se olika filmer/filmklipp: Exempelvis Vara vänner.
 • Leka lekar som gör att vi lär känna varandra bättre.
 • Lyssna på kompisböckerna samt samtala kring innehållet. 
 • Skapa en vänskapstavla. 
 • Skapa en liten kompisbok. 

FN och mänskliga rättigheter – Barnkonventionen:

 • Sjunga sånger.
 • Alla barns rätt - Lära oss mer om artiklarna från barnkonventionen. 
 • Läsa och lyssna på olika texter tillsammans. 
 •  Skapa ett träd med olika artiklar från barnkonventionen.
 • Göra gemensamma regler för oss i klassen.
 • Se olika filmer/filmklipp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  1-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-6
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  1-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
  Mu  1-6
 • Sång- och danslekar.
  Mu  1-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  SO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: