Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment, blandningar och lösningar

Skapad 2012-01-24 15:54 i Stenkulan Lerum
Grundskola 3 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen skall eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med olika experiment i helklass och i mindre grupper. Du kommer att dokumentera experimenten i en egen bok och samtala/diskutera utifrån resultat och slutsatser av våra experiment.

 

Det centrala innehåll vi främst kommer att arbeta med är:

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Din dokumentation av experimenten kommer att vara grund i bedömningen, samt hur du deltar vid experiment och i samtal.

 

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven för år 3 i NO.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser

NO
Experiment, blandningar och lösningar

På väg att nå målet
Har nått målet
vet och kan beskriva vad blandningar och lösningar är
kan samtala om hur blandningar och lösningar kan delas upp i sina beståndsdelar med hjälp av filtrering och avdunstning
vet skillnaden mellan att något smälter och att något löser sig
kan dokumentera undersökningar/experiment
deltar aktivt vid genomföranden av undersökningar och i samtal och diskussioner utifrån resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: