Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi vida

Skapad 2020-11-10 06:15 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola F
Till och med vecka 48 kommer vi att jobba med kapitel ¡Hola! ¿Quién eres?och mi vida Under ”Mi vida” kommer vi att jobba med möbler, rum och fritidssysselsättningar. Vi kommer även att repetera klockan och veckodagarna.

Innehåll

Syfte

        Att

 • förstå innehållet i talat språk och texter där man hälsar,

 • berätta hur man mår, vem man är, var man befinner sig samt ställer frågor om t.ex. utseende och vad man tycker om att göra, 

 •  att kunna formulera sig och kommunicera muntligt och skriftligt, 

 • att utveckla olika språkliga strategier, samt 

 • reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen.

 

Lärandemål/centralt innehåll:

Att

 •  Kunna hälsa på och fråga hur någon mår, 

 • Kunna berätta om sig själv och ställa frågor till någon

 • kunna svara och berätta var man befinner sig, avsluta samtal,

 • kunna använda dig av någon strategi vid språkliga problem samt

 • känna till olika sätt att hälsa i den spansktalande världen.Färdighet och moment som tränas:

 

Färdighet

ord

grammatik

Det här kan du 

 • Hälsnings och avskedsfraser

 • olika hälsning uttryck

 • fråga och berätta hur man mår


 • presentera sig själv och andra

 • beskriva utseende

 • kunna. berätta var man bor

 • substantiv plural/singular/maskulin/feminin, bestämd och obestämd artikel, 

 • Verb i present


 • Oregelbundna verb :tener, hacer, ser, estar.


Det här kommer du att lära dig:

 • beskriva ditt boende

 • Beskriva ditt rum och berätta vad du har och gör på ditt rum

 • berätta om din vecka

 • lära dig lite fakta om Bolivia

 • för möbler och rum

 • veckodagar

 • lägesord

 • ordningstal 1-10

 

Arbetssätt: två och två, individuell och i grupp

 

Redovisningsform och bedömning:

Bedömningen av den muntliga kommunikationen sker kontinuerligt genom uppgifter på lektionstid samt en muntliga presentation. Övriga förmågor bedöms genom prov vecka 47

 

För bedömning använder jag mig av följande matris:

 

 

Matriser

Yo y mi vida

Lärandematris - Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll, form och uttal
Du presenterar ditt innehåll på ett enkelt sätt där du använder några passande ord, enkla fraser och meningar. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter (ordval/grammatik/uttal).
Du presenterar ditt innehåll med viss säkerhet där du använder dig av passande ord, fraser och meningar. Du använder detaljer och bygger ut dina meningar. Ditt språk är ganska korrekt(ordval/grammatik/uttal/flyt).
Du presenterar ditt innehåll med säkerhet där du använder dig av passande ord, fraser och meningar. Du använder detaljer och har ett utvecklat innehåll. Ditt språk är ganska korrekt och varierat (ordval/grammatik/uttal/flyt).
Strategier
Du kan använda någon strategi om du kommer av dig.
Du kan använda några olika strategier om du kommer av dig.
Du kan använda flera olika strategier om du kommer av dig.

VISA FÖRSTÅELSE (höra och läsa)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
FÖRSTÅR
VISAR ATT KAN:
uppfattar vissa delar av det som sägs/skrivs svarar kortfattat på frågor sammanfattar innehållet kort
uppfattar stora delar av det som sägs/skrivs svarar lite mer detaljerat på frågor sammanfattar innehållet lite mer detaljerat
uppfattar i stort sett allt av det som sägs/skrivs svarar detaljerat och korrekt på frågor sammanfattar innehållet tydligt och relevant

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
MENINGSBYGGNAD och TYDLIGHET
ORDFÖRRÅD RESPONS och FEEDBACK KOMMUNIKATION och INTERAKTION
skriver så att en spansktalande förstår stora delar använder meningar som är korta och enkla. behärskar grammatiken till viss del använder något ord som binder samman det jag skriver. använder ett begränsat ordförråd som passar för uppgiften försöker ändra det som behövs i min text, med hjälp av lexikon och/eller lärare. deltar till viss del i skriftlig kommunikation kan ställa och besvara någon fråga kan uttrycka mig så att en kamrat till viss del förstår vad jag menar
spansktalande förstår det mesta använder meningar som är lite längre och mer utvecklade. Ibland varieras meningsbyggnaden. är till stor del konsekvent och ganska säker på de grammatiska reglerna använder ett par ord som binder samman det jag skriver. använder ett mer varierat ordförråd som passar för uppgiften kan ändra ganska mycket av det som behövs i min text, med hjälp av lexikon och/eller lärare. deltar till ganska stor del i skriftlig kommunikation bidrar till viss del till att samtalet hålls levande, t.ex. genom att ställa/besvara frågor. kan uttrycka mig så att en kamrat förstår det mesta av vad jag menar
skriver så att en spansktalande förstår i stort sett allt använder meningar som är varierade. Jag blandar långa och korta meningar. är konsekvent och säker på de grammatiska reglerna använder olika ord som binder samman det jag skriver. använder ett varierat ordförråd som passar för uppgiften kan ändra i stort sett allt som behövs i min text, utan hjälp av lexikon och/eller lärare. deltar till stor del i skriftlig kommunikation bidrar till att samtalet hålls levande, t.ex. genom att ställa och besvara frågor. kan uttrycka mig så att en kamrat förstår i stort sett allt jag menar deltar till stor del i skriftlig kommunikation bidrar till att samtalet hålls levande, t.ex. genom att ställa och besvara frågor. kan uttrycka mig så att en kamrat förstår i stort sett allt jag menar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: