Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagets veckoreflektion, Fyrklövern v 46

Skapad 2020-11-10 06:57 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:    Emelie, Karin, Marie  

Vecka: 46

Mål- och kunskapsområde:

Värdegrund - Barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Teknik - 

Naturvetenskap -    

Nyfikenhetsfråga:  Vad är det barnen uttrycker? Vilka meningar får de respekterad?    

 

Barnets gör: 

Bajskorv 

Hjälper varandra i hinderbanan

Provar olika sätt att ta sig fram

Uttrycker sina tankar kring makaronstationen (matematiken) Frågar vad man kan göra

Pedagogerna tänker:

Tänker att det är ett ord man tar till när man inte vet vad man ska göra eller vet vad man ska säga? Eller står det för Vad står det för?

   Är det så att vi har eller signalerar att det finns en färdig tanke med miljöerna?

 

Analys/sammanställning lärande:

svårt att integrera med vänner och vuxna och att man drar sig undan. 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Göra undervisningen tydlig med bilder för barnen som har svårt att ta in instruktioner verbalt. 

Gå vidare med att undervisa kring volym och titta närmare på lika och olika utifrån projektet     

Tittar på likheter och olikheter utifrån de olika små "projekten".

Filma oss själva för att granska när barnen blir lyssnade på och när de får sina tankar respekterade. 

Funderar på bildstöd

Erbjuda undervisning som stimulerar förmågan att följa instruktioner

Programering

 

 

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: