Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:a Teknik/Värdegrund 2020-11-10

Skapad 2020-11-10 08:04 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:  Veronica, Malin, Anki    

Vecka:  v.46    

Mål- och kunskapsområde:  Teknik    

Nyfikenhetsfråga:  Vem ser Dim?    

 

Barnen gör: Bygger vår Dim i papper. Sammanfogar och pratar om ordet sammanfoga. Pratar om vardagsteknik och vad det kan vara. 

     

Pedagogerna tänker: Att barnen har fått en förförståelse för vad teknik i vardagen kan vara och kan utröna om vissa saker är teknik eller inte.

     

Analys/sammanställning lärande: Ett av barnen lärde sig att man inte ska bränna sig på limpistolen. Barnens empati ser vi har vuxit. De förstår att den är het och att man ska vara försiktig när man använder den. Vi ser här att vårt jobb med värdegrunden har gett resultat.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

     Vi jobbar vidare med teknik, vi pratar om vardaglig teknik och våra olika konstruktioner av Dim och Lummer fortsätter.

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: