Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollsporter med åk 4-6

Skapad 2020-11-10 08:15 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I bollsporter rör du dig mycket och använder hela kroppen. Du får med flera olika muskelgrupper och du får träna på några olika saker så som koordination och styrka och smidighet.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar en allsidig rörelseförmåga och att de får ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Att genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen utveckla kunskaper om begrepp som beskriver den fysiska förmågan. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Mål: 

I bollsporter får du får öva på att koordination och precision, att få bättre bollkontroll ta emot boll genom passningar och att ge passningar. Det socialt samspel tränas genom lagsporter och begreppet  fair play att vara en bra lagkamrat och följa reglerna är en viktig tumregel.  Du får också lära dig relevanta ord och begrepp som hör till bollsporterna.

Arbetssätt: 

Enskilda övningar och övningar i par/grupp för att bekanta dig med teknikerna att använda innebandyklubba och olika racketar i sporter som t.ex. basketbollar, handbollar, fotbollar och badmintonbollar.

Precisions- och kraftanpassningsövningar i form av passningar och skott samt serve och slag

Matchspel 

FAIR PLAY - att följa regler och hur man är en bra lagkamrat

Ord och begrepp förklaras vid genomgångar samt används i de praktiska övningarna.

 

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

- hur du koordinerar.

- hur du anpassar dina passningar och skott/slag

- hur väl du använder dig av FAIR PLAY

- hur aktiv du är under lektionerna

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: