Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - SVERIGE

Skapad 2020-11-10 08:20 i Helgedalskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Geografi
I ämnet geografi kommer du få lära dig om olika typer av kartor och hur man hittar på en karta. Vi kommer att jobba med Sveriges namngeografi, hur landskapet har förändrats och vår natur.

Innehåll

Förmågor:

 • Hantera information
 • Använda begrepp
 • Resonera

 

Mål:

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Förstå och använda kartor för att söka kunskap - att hitta på en karta, tyda kartans färger och tecken
 • känna till hur Sverige är indelat i olika delar och landskap
 • känna till namn och lägen på viktiga orter, öar, berg och vatten
 • Jämföra var och hur människor lever på olika platser i Sverige, ex Samerna
 • känna till Sveriges olika naturtyper 
 • känna till hur vi människor förändrar landskapet
 • Känna till och resonera kring Sveriges naturtillgångar och hur vi använder dem
 • Använda och förstå geografiska ord och begrepp

Viktiga begrepp: väderstreck (norr, söder, öster, väster), tätort, glesbygd, inlandsisen, landhöjning, naturlandskap, kulturlandskap, väder, klimat, kretslopp, naturresurs, älv, kust (kustland), odlad mark, fjäll, miljö, landskap, landsdel (Götaland, Svealand, Norrland).

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar 
 • Arbeta med ord och begrepp
 • läsa och samtala om texter ur läromedelsboken
 • Samtala om kartbokens uppbyggnad och göra kartövningar
 • Se på filmer från AVMEDIA och UR
 • repetera natur och kulturlandskap
 • Arbeta med Sverigeboken - En egengjord faktabok om Sverige.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

förstå och använda dig av olika kartor

känna till hur Sverige är indelade i olika delar.

namnge och känna till lägen på viktiga platser i Sverige

känna till och resonera kring Sveriges naturtillgångar och naturtyper

känna till skillnaden mellan natur- och kulturlandskap och hur vi påverkar landskapet

känna till var människor bor och lever på olika platser i Sverige - ex ha kännedom om Samerna

förstå och använda dig av geografiska ord och begrepp i tal och skrift.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: