Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk.4 HT-20 Beskrivande text

Skapad 2020-11-10 08:24 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här området kommer vi att arbeta med beskrivande texter. Vi kommer både att läsa och träna på att skriva egna beskrivande texter.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig känna igen en beskrivande text, veta hur den är uppbyggd samt skriva en egen beskrivande text. 

När du läser faktatexter ska du kunna återberätta vad texten handlar om, kunna delta i diskussioner kring texterna samt svara på frågor kring det du har läst. 

Du kommer också att få lära dig att söka information och använda dig av källkritik när du letar information från olika källor.

Hur kommer du att få arbeta?

Du kommer att få läsa beskrivande texter gemensamt och i par. Till texterna kommer du att få jobba med ord och frågor, både innan och efter läsningen. Du kommer att få träna på redovisa det du har läst, både muntligt och skriftligt. Du kommer också att få träna på att hitta information i texter och att anteckna i tankekartor. Dessa tankekartor kommer du sedan få använda för att skriva egna beskrivande texter. 

Vi kommer också ha ett samarbete med vår bibliotekarie, som kommer ha en lektion i att använda sökord på ett effektivt sätt och en lektion i att samla information från olika källor.

Till sist kommer du också att få träna på beskrivande texters språkliga drag och struktur genom att göra uppgifter i boken ZickZack.

Hur ska du visa dina kunskaper?

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att skriva en beskrivande text i presens, med styckeindelning och där du använder flera ämnesord. Detta kommer du att få visa genom att skriva flera olika texter. 

Du kommer också att bli bedömd på hur du deltar i diskussioner kring texter, genom att t.ex. ställa frågor till eller kommentera innehållet. Jag kommer även titta på hur väl du svarar på frågor till texterna, hur väl du motiverar och kopplar dina svar till texten. Detta kommer du att kunna visa under lektioner när vi arbetar med läsförståelse.

Matriser

Sv
Svenska åk.4 HT-20 Beskrivande text

Beskrivande texter

Inte tillräckliga kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Innehåll
- du skriver inte tillräckligt med fakta
- du skriver några fakta och gör kortfattade beskrivningar
- du skriver många fakta och gör utvecklade beskrivningar
Struktur
- du delar inte in texten i stycken
- du delar in vissa delar av texten i stycken
- du delar in texten i stycken
Struktur
- du sorterar inte in rätt fakta under rätt underrubrik
- du sorterar in rätt fakta under rätt underrubrik
- du sorterar in rätt fakta under rätt underrubrik och organiserar texten så den blir tydlig och lätt att följa
Språk
- du använder inte några ämnesord
- du använder några ämnesord
- du använder flera ämnesord
Språk
- du använder inte några adjektiv eller beskrivande verb
- du använder några adjektiv och beskrivande verb
- du använder flera adjektiv och beskrivande verb
Språk
- du har flera meningar som är svåra att förstå
- din meningsbyggnad är oftast rätt
- din meningsbyggnad är rätt
Språk
- du skriver inte i presens
- du skriver oftast i presens (nutid)
- du skriver hela texten i presens (nutid)
Skrivregler
- du är osäker på när du ska använda stor/liten bokstav och/eller när du ska använda punkter.
- stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet
-Stor/liten bokstav och punkt används rätt
Skrivregler
- du har flera stavfel som förstör förståelsen
- du har några stavfel men de stör inte förstör inte förståelsen
- du har få stavfel och de stör inte förståelsen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: