Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 46 Syd

Skapad 2020-11-10 08:33 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

Vi fortsätter med begreppen väga och mäta. Introducera och utforska volym och densitet framförallt för att utvidga begreppet väga. 

Alfons Åberg kommer att komma på besök denna vecka och presentera sig, han ska komma med små uppdrag till oss inom det matematiska temat. Barnen ska få ett första uppdrag denna vecka, hjälpas att göra en postlåda. 

 

 

Syfte:

Barnen ska få en bredare förståelse för de olika matematiska begreppen, såsom väga, mäta, densitet och volym.

Syftet med Alfons Åberg är att vi på ett lättsamt och roligt sett få in matematik och kommunikation i vårt tema. Vi har valt en figur som barnen känner igen och kan relatera till.

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: