Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och Förenta nationerna

Skapad 2020-11-10 08:57 i Husensjö skola Helsingborg
Vad innebär det att vi har demokrati, vad krävs?
Grundskola 4 Samhällskunskap
Sverige är en demokrati, men vad innebär det? Vad är Förenta Nationerna och vad vet vi om Barnkonventionen?

Innehåll

Innehåll

Du kommer att få lära dig om:

 • vad demokrati och diktatur är
 • hur demokratiska beslut fattas
 • hur klassråd och elevråd fungerar 
 • hur människor i världen har kämpat för demokrati
 • hur Sverige är en del av världen
 • hur världens länder samarbetar genom Förenta Nationerna
 • vad FN vill med de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och de globala målen

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • se på olika filmer
 • arbeta med texter i Puls och Gleerups
 • diskutera och arbeta i par/grupp och i helklass
 • arbetsuppgifter kopplade till text och film
 • lära dig ord och begrepp som knyts till ämnet

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara vad en demokrati är och vad det innebär för dig
 • berätta om hur FN arbetar 
 • berätta/förklara med egna ord några av  barnkonventionens artiklar samt hur barn lever i andra länder
 • delta i klassdiskussioner
 • skriftligt redogöra om demokrati, FN och barnkonventionen

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: