Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt åk 8 kapitel 3 Algebra

Skapad 2020-11-10 08:50 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 8 Matematik
Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att -lösa problem med hjälp av matematik, -använda matematiska begrepp, -använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Innehåll

Förväntat resultat

Efter ditt arbete med området algebra förväntas du:
- förstå hur man kan teckna uttryck
- förenkla yttryck
- använda parenteser och räkna med dessa
- lösa ekvationer
- lösa problem med hjälp av ekvationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Vifolkaskolan - Matematik Tal år 8

Når ännu inte kunskapskraven för E
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Problemlösning
Eleven kan ännu inte lösa olika matematiska problem som handlar om saker eleven känner till. Eleven kan ännu inte välja och använda metoder som passar för att lösa problemen.
Eleven kan lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Eleven väljer och använder metoder som passar för att lösa problemen. Eleven hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Eleven kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker eleven känner till. Eleven väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. Eleven kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Eleven kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker eleven känner till. Eleven väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. Eleven kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Begrepp
Eleven har ännu inte baskunskaper om matematiska begrepp. Eleven använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som eleven känner till.
Eleven har baskunskaper om matematiska begrepp. Eleven använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som eleven känner till.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp. Eleven använder dem på ett bra sätt i situationer som eleven känner till.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Eleven använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod
Eleven kan ännu inte göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring.
Eleven kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring. Eleven väljer och använder metoder som passar för att göra uträkningarna.
Eleven kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt.Eleven väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Eleven kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Eleven väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner kan eleven ännu inte föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation och redogöra
Eleven kan ännu inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: