Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2020-11-10 08:57 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 4 Svenska
"Har du känt den där bubblande känslan av att vilja berätta något du varit med om för alla? När du berättar eller skriver om något som har hänt dig själv eller någon annan, kallas det för återberättande. Du kan återberätta en bra film du sett, ett besök på en djurpark eller vad du gjort på rasten. Ofta återberättar vi händelser varje dag utan att tänka på att vi gör det." (Klara Svenskan, Tala, Läsa, Skriva åk 4, s.4)

Innehåll

Innehåll:

Under veckorna 38-43 kommer du att undervisas om hur du skriver en återberättande text.

Läraren kommer gå igenom och undervisa om återberättande texters struktur och språk.

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen och titta på flera exempel, vissa enligt variations teorin. Vi kommer skriva en gemensam återberättande text och du kommer att få träna på att skriva en egen återberättande text.

Din egen återberättande text som du kommer att skriva kommer du att få respons på från lärare och utifrån responsen kommer du få möjlighet att bearbeta din text.

Under vårterminen kommer vi repetera hur man skriver återberättande text och du kommer få möjlighet att skriva ytterligare en återberättande text. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa olika återberättande texter tillsammans och titta på textens struktur (rubrik, inledning, händelseförlopp, avslutning) och språk (tempus, tidsord, beskrivningar).
 • Läsa flera texter enligt variationsteorin och ge respons på texterna utifrån struktur och kännetecken.
 • Skriva en gemensam återberättande text med sekvensbilder och gemensam skrivplan.
 • Skriva en egen återberättande text om "Östgötaresan" samt bearbeta din text utifrån feedback från läraren.
 • Lära oss mer om verb, tempus - preteritum (dåtid), genom att titta på "Grammatikbolaget" och arbeta i läromedlet "Klara Svenskan - Språklära".
 • Lära oss hur man skriver i kronologisk ordning och vilka olika tidsord man kan använda för att variera språket samt hur man använder dem.

Bedömning:

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under arbetets gång. Du kommer även få visa dina kunskaper genom att skriva en återberättande text om ett simhallsbesök. När du skriver texten kommer du inte få använda dig av något stödmaterial.

I din text kommer jag bedöma om:

 • Din text är organiserad med rubrik, inledning (vem, var, när, varför), händelseförlopp och avslutning.
 • Din text innehåller beskrivningar och personliga kommentarer.
 • Du delar in din text i meningar som börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken.
 • Du skriver din text i kronologisk ordning.
 • Du skriver med varierade tidsord.
 • Du skriver med verben i preteritum (dåtid).

                                                                     

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Återberättande text

Nivå 1
Behöver utveckla
Nivå 2
Utvecklat
Nivå 3
Välutvecklat
Inledning
Att texten har en inledning där du beskriver Vem? Var? När? Vill?
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din inledning genom att skriva och berätta både var någonstans det händer, vilka personer som är med och när det händer samt genom att berätta vad huvudkaraktären ska göra.
I dina inledningar skriver du och berättar var någonstans det händer, vilka personer som är med och när det händer. Du skriver även och berättar vad huvudkaraktären ska göra.
Du skriver välutvecklad inledningar där du berättar var någonstans det händer, vilka personer som är med och när det händer. Det framgår även tydligt vad huvudkaraktären ska göra och även varför.
Händelser
Att texten innehåller flera händelser som skrivs i kronologisk ordning.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text genom att berätta om några fler händelser och/eller skriva händelserna i kronologisk ordning.
Du skriver och berättar om flera händelser. Du skriver i stort sett alla händelserna i kronologisk ordning.
Du skriver och berättar om många händelser. Du skriver händelserna i din text i kronologisk ordning.
Personliga kommentarer
Att texten innehåller flera beskrivningar och personliga kommentarer.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text med flera beskrivningar och/eller personliga kommentarer.
Du skriver flera enkla beskrivningar och/eller personliga kommentarer i din text.
Du skriver flera målande och utvecklande beskrivningar och du använder flera olika sinnen i dina beskrivningar.
Avslutning
Att texten innehåller en avslutning där du beskriver hur personen upplevde händelsen.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text genom at skriva en avslutning där du beskriver hur personen upplevde hädelsen.
Din text har en tydlig avslutning där du beskriver hur personen upplevde händelsen.
Din text har en mycket tydlig avslutning där du har flera beskrivningar som berättar om hur personen upplevde händelsen.
Tempus
Att verben i texten är skrivna i preteritum (dåtid).
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text genom att hålla dig till samma tempus genom hela texten och skriva verben i preteritum (dåtid).
Du håller dig till samma tempus genom i stort sett hela din text. Du skriver din återberättande text i preteritum (dåtid) genom i stort sett hela texten.
Du håller dig till samma tempus genom hela din text. Du skriver din återberättande text i preteritum (dåtid).
Tidsord
Att olika tidsord används för att visa i vilken ordning något händer.
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text genom att använda flera olika tidsord.
Du använder flera tidsord i din text.
Du använder många olika tidsord i din text.
Interpunktion
Att meningarna i texten börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken på rätt ställe.
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text genom att skriva meningar där de flesta meningar börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken och/eller dela upp vissa av dina meningar i flera meningar och/eller skriva samman två korta meningar till en med hjälp av sambandsord.
Du skriver meningar där de flesta meningar börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken. Någon mening kan vara lite för lång eller lite för kort.
Du skriver meningar där alla meningar börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken på rätt ställe.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: