Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt HT 2020 VT 2021

Skapad 2020-11-10 09:12 i Trollet förskola Falköping
Förskola
Läsårets 20/21 års projekt heter Vi och världen - Hållbara tillsammans. Vi vill att förskolan ska vara ett plats där man bygger broar och skapar mötesplatser för våra barn och deras familjer. Vi vill ge barnen en förståelse för hur människors val kan bidra till en hållbar utveckling. Vi kommer även att utveckla våra pedagogiska miljöer samt digitalisering. Vi börjar med att utveckla bygg- och konstruktions leken.

Innehåll

VAD:

På Blomman kommer vi att arbeta med hållbar utveckling utifrån ett socialt perspektiv. Vi vill att barnen ska känna glädje, trygghet och nyfikenhet. Vi vill fokusera på att barnen blir sedda av både pedagoger och varandra samt skapa en vikänsla i gruppen.

HUR:

Vi vuxna är goda förebilder, uppmuntrar och stöttar barnen när det behövs samt att barnen hjälper och tar hänsyn till varandra. Pratar och hjälper barnen att sätta ord på känslor. Skapar ett positivt förhållningssätt till varandra. Vi använder oss av bilder på barnen i olika miljöer på förskolan.

 

Uppstart av projekt:

Vår tanke är att fortsätta med handavtryck som ska symbolisera kronbladen på vår hemvist "Blomman" för att förstärka sin identitet samt stärka varandras och skapa en vikänsla i gruppen.

Vi vill arbeta med barnen i mindre grupper för att kunna fånga upp barnens görande och kommentarer samt för att öka barnens möjlighet till koncentration, kommunikation och samspel.

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: