Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet kap 13 i Kemi Spektrum

Skapad 2020-11-10 09:06 i Österledskolan Halmstad
När man läser periodiska systemet och pH med stor tidsbrist kan planeringen bli så här.
Grundskola 9 Kemi
Atomer binds samman med metallbindningar, molekylbindningar eller jonbindningar - periodiska systemet ger oss en bra fingervisning på atomers valenselektroner och vilken typ av bindning som sker när olika atomer ska bilda molekyler.

Innehåll

Kunskapsmål 

HÄR FÅR DU LÄRA DIG 

    i ord och bild formulera atommodellen med elektroner och kärnpartiklar för att förklara materiens uppbyggnad 

    argumentera för det periodiska systemet som verktyg för att gruppera atomslag 

    fundera över varför en del atomslag bildar jonföreningar och andra bildar molekylföreningar 

    förklara hur radioaktiv strålning uppstår och resonera kring vilka konsekvenser strålningen kan få för miljö och hälsa 

 

    samtala om kemins roll i samhället och beskriva olika yrken där man jobbar med kemi 

Planering 

V 46

 

Tisdag

Kap 13.1 Atomens delar

Läs s 342-344 i kemi ”Spektrum”.

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 3-4

Läxa: Titta på genomgången om atomen: Andreas Sandqvist på youtube

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y--S_-SP7QA

 

Torsdag 

Kap 13.2 Med periodiska systemet kan vi sortera atomerna

Läs s 345-347 i kemi ”Spektrum”.

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 5-6

Läxa: Titta på genomgången om periodiska systemet: Andreas Sandqvist på youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=54XLrSU9FV8

 

 

V 47

 

Måndag 

Kap 13.2 Med periodiska systemet kan vi sortera atomerna

Läs s 347-349 i kemi ”Spektrum”.

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 7-9

Tisdag

Kap 13.3 Molekylbildning

Läs s 350-351 i kemi ”Spektrum”.

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 10-12

https://www.youtube.com/watch?v=NbGF3N52MXE 

Torsdag

Kap 13.4 Jonbindning och metallbindning

Läs s 352-353 i kemi ”Spektrum”.

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 13-15

Läxa: Titta på genomgången om joner och jonföreningar: Andreas Sandqvist på youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=-gxXiLqn1CE&t=12s

 

 

V 48

 

Måndag 

Kap 13.4 Jonbindning och metallbindning

Läs s 354-355 i kemi ”Spektrum”.Svara på frågorna i arbetshäftet på s 16-17

Tisdag

Kap 13.5 Neutroner och isotoper

Läs s 356-357 i kemi ”Spektrum”.

Svara på frågorna i arbetshäftet på s 18-21

Torsdag 

Studiedag

 

V 49

 

Måndag 

Sammanfattning

Planera en systematisk undersökning 

Tisdag 

Repetition

Torsdag 

Ta ställning

 

 

V 50 

Måndag 

Prov på Periodiska systemet

 

Uppgifter

 • Powerpoints

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: