Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng åk.5 ht-20 OK,USA

Skapad 2020-11-10 09:11 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 5 Engelska
I det här temat kommer vi att fokusera på läsförmågan samt den skriftliga och muntliga förmågan. Du ska få lära dig att förstå texten, ta reda på fakta och sätta ihop en enkel text och framföra en enkel presentation om ett litet ämne du har valt att läsa och skriva om t.ex. fakta om en delstat och vad som är speciellt med den delstaten.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Du ska lära dig att läsa, söka efter fakta och kunna presentera en enkel information på engelska. Du kommer också att få träna på att leta efter fakta, presentera en egen faktatext, ha korta samtal med andra på engelska. Du kommer även att träna på t.ex. enkelt samtal och presentationsteknik, grammatik- presens, pronomen och olika meningar och fraser.

För att lära dig kommer du att:

Du kommer att få läsa olika typer av texter och träna på att leta upp och sätta ihop fakta inför presentationen. Det kommer du att få göra både  enskilt, parvis och i grupper. Du kommer att arbeta delvis utifrån boken Join the Quest men även med andra material så som spel, titta på klipp och olika arbetsblad. 

Du har möjlighet att visa att du kan när:

Under temats gång så kommer du få visa hur du kan samla ihop fakta helt själv men även arbeta med andra, presentera en egen enkel text genom att t.ex.  träna på presentationsteknik på engelska, genomföra olika uppgifter som ingår i boken Join the Quest textbook/workbook)  

I slutet av temat ska du hålla i en presentation om en delstat. Du kommer att få presentera din fakta antingen i klassen eller enskilt  och bedömning utgår ifrån hur väl du presenterar på engelska  din faktatext under presentationen och kommer att bedömas enligt matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska

Når ej målen
når målen
når mer än målen
När du pratar engelska...
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Innehåll … är du osäker och har svårt att hitta ord eller meningar för att uttrycka dig. Uttal ... har du svårt att göra dig förstådd p.g.a. hur du uttalar vissa engelska ord. Flyt/ledighet ... behöver du träna mer på de fasta fraserna som vi gått igenom för att du ska kunna formulera enkla meningar.
Innehåll ...kan du uttrycka dig själv med enkla ord och korta meningar. T.ex. I like... I live in.. Uttal ... kan du uttala orden så pass väl och gör dig förstådd. Flyt/ledighet ... kan du formulera dig med fasta fraser som vi har tränat på och även med egna meningar.
Innehåll ...kan du uttrycka dig själv med större ordförråd och lite längre meningar. Uttal ... kan du uttala orden väl och gör dig förstådd. Flyt/ledighet ... har du ett bra flyt och pratar mer fritt kring aktuellt ämne.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: