Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vägen till ett yrke, 5 minuter

Skapad 2020-11-10 09:25 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Berätta för oss om ett yrke, samt vilken utbildning och andra erfarenheter som behövs för att arbeta inom det yrket. Illustrera ditt anförande med ett bildspel.

Matriser

Sv SvA
Muntligt anförande, 5 minuter

Rubrik 1

Förnivå
E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar korrekta fakta, enkelt utvecklade, och håller sig huvudsakligen till ämnet.
Innehållet är väl utvecklat och anpassat till ämnet
Innehållet är mycket väl utvecklat, med relevanta detaljer och tydliga exempel.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 5 min (d.v.s. 4,5 min eller mer)
Anförandet har en tydlig struktur med urskiljbar inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 5 min (d.v.s. 4,5 min eller mer).
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning och balans mellan olika delar. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget.
Språk
Språket är begripligt, så att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning.
Språket är ledigt, så att eleven talar snarare än läser. Stilen är anpassad till situationen, d.v.s. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken
Språket är ledigt, så att eleven talar snarare än läser. Stilen är anpassad till situationen, d.v.s. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken
Bildspel
Bildspelet hanteras så att informationen i stort sett går fram.
Bildspelet stöder och tydliggör anförandet.
Bildspelet är väl integrerat i anförandet.
Källor
Eleven använder tilldelade källor.
Eleven söker information på egen hand.
Eleven söker information på egen hand och resonerar kritiskt kring lämpliga källor.
Helhetsbedömning
Eleven följer instruktionen. Anförandet är till viss del anpassat till situationens syfte och mottagare, d.v.s. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett acceptabelt bidrag till ämnet
Anförandet är anpassat till situationens syfte och mottagare, d.v.s. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett gott bidrag till ämnet
Anförandets innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett utmärkt bidrag till ämnet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: