Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 7GH1 Pedagogisk planering mall

Skapad 2020-11-10 09:34 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 Teknik
Ritlära och kommunikation

Innehåll

Ritlära och kommunikation                                                                              

När: HT 2020-VT 2021, v. 47-9

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 

RITLÄRA

Skapa enkla och mer avancerade analoga- och digitala ritningar

 

KOMMUNIKATION

Olika sätt att kommunicera, och hur det har påverkat samhället i stor samt individen i litet genom historien,

Olika kommunikationsmetoder och deras för- och nackdelar, samt hur vi kommunicerar idag.Studiematerial

 • Genomgångar
 • Egna anteckningar
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.

 

Arbetssätt

 • Arbeta självständigt med uppgifter av mer laborativt slag och aktivt sträva efter att arbeta med uppgifter på en utmanande nivå.
 • Ett aktivt deltagande i genomgångar både skriftligt och muntligt.
 • Aktivt arbeta för att lösa problem och utmaningar som ni kan stöta på under arbetets gång på ett så bra sätt som möjligt.

 

Bedömning

- Examinationsuppgift på området Ritlära:

 • Skapa en verklighetsnära analog ritning
 • Skapa en verklighetsnära digital ritning

- Examinationsuppgift på område Kommunikation:

 • Fördjupningsuppgift kring en vald kommunikationsteknik. Skriftlig uppgift.

                                                               Lycka till!!!

                                    Översiktsplanering för Teknik HT20

Vecka

Tisdag

Torsdag

47

Uppstart: Genomgång grundläggande ritlära

Ritlära

Forts.  ritlära. Var noga med att använda linjal och mäta noga på klossen.

48

Ritlära

Fortsätt öva på vy-ritningar. Prova svårare klossar.

Ritlära

Fortsätt öva på vy-ritningar.  Prova svårare klossar.

49

Ritlära

Ritlära - analoga ritningar samt uppstart onshape

50

Ritlära- Onshape

Ritlära- Onshape

51

Ritlära- Onshape

Ritlära- Onshape

1

Jullov

Ritlära- Onshape

2

Ritlära

Prov

Onshape

Prov

3

Kommunikation uppstart

Kommunikation genom historien.

Kommunikation

Kommunikation genom historien forts.

4

Kommunikation

Påbörja fördjupningsarbete

Studiedag

5

Kommunikation

 Fördjupningsarbete

Kommunikation

 Fördjupningsarbete

6

Kommunikation

 Fördjupningsarbete

Kommunikation

 Fördjupningsarbete

7

Kommunikation

 Fördjupningsarbete

Kommunikation

 Fördjupningsarbete

8

Sportlov

Sportlov

9

Kommunikation

 Fördjupningsarbete

Inlämning av fördjupningsarbete

Onshape - nyckelring

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik matris åk 7 Berzeliusskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation
Undersöka olika tekniska lösningar i vardagen Använda teknikens begrepp och uttrycksformer.
Ej godtagbara
Godtagbara
Goda
Mycket goda
Ritteknik
Konstruera och pröva lösningar, dokumentera med skisser och ritningar eller rapporter.
Ej godtagbara
Godtagbara
Goda
Mycket goda
Kommunikation
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändrats över tid. Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Ej godtagbara
Godtagbara
Goda
Mycket goda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: