Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme- kyla och väder samt vatten och luft

Skapad 2020-11-10 09:30 i Edsskolan Östhammar
NO/Värme- kyla samt vatten och luft, årskurs 4, vt-17
Grundskola 4 Kemi Fysik
Ni ska få kunskap om värme, kyla och väder. Du ska även få kunskap om vatten och luft.

Innehåll

Mål:

Du ska känna till varför solens värme och ljus är viktigt för livet på jorden.

Du ska veta att värme kan sprida sig och kunna ge exempel på hur man kan spara värme.

Du ska också känna till olika slags väder, t ex vad regn, dimma och åska är och hur vindar kan uppstå.

Du ska veta vad en atom är.

Du ska känna till vattnets olika former.

Du ska kunna beskriva vattnets kretslopp.

Du ska veta vad luft är.

Du ska veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

 

Undervisning

Vi läser, diskuterar och ser på film. Vi arbetar med skriftliga uppgifter och vi genomför enklare undersökningar.

Bedömning

Jag kommer bedöma hur väl du kan

-diskutera och resonera kring ämnet, ställa frågor och framföra åsikter

-genomföra enkla undersökningar och hur väl du dokumenterar dem

-förklara

- ge exempel på och beskriva fysikaliska fenomen med fysiska begrepp.

Du kommer få flera möjligheter till att visa vad du kan om värme-kyla, väder och vatten, bland annat när du deltar i genomgångar och i diskussioner i liten grupp och i helklass men också i skriftliga arbeten och test.

 

Matriser

Fy Ke
Kemi och fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vattnets och luftens egenskaper
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du känner till några av vattnets och luftens egenskaper och vet att vatten övergår mellan fast, flytande och gasform.
Du har goda kunskaper om vattnets och luftens egenskaper och kan förklara vattnets övergång mellan fast, flytande och gasform.
Du har mycket goda kunskaper om vattnets och luftens egenskaper och kan generalisera övergången mellan fast, flytande och gasform till att gälla fler ämnen än vatten.
Energiflöden
 • Fy  4-6
Du känner till att energin flödar mellan föremål av olika temperatur. Du är medveten om och kan redogöra för ett par omständigheter som påverkar dessa flöden.
Du kan på ett översiktigt sätt förklara hur energin flödar mellan föremål av olika temperatur. Du kan redogöra för flera omständigheter som påverkar dessa flöden.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur energin flödar mellan föremål av olika temperatur. Du kan jämföra och analysera vad som påverkar dessa flöden.
Kretslopp
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vattnets kretslopp.
Du kan på ett mer utvecklat sätt beskriva vattnets kretslopp.
Du använder flera begrepp med säkerhet, när du beskriver vattnets kretslopp.
Himlakroppars rörelse
 • Fy  4-6
Du kan beskriva och ge exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Genomföra undersökningar
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du kan genomföra en enkel undersökning och göra en enkel dokumentation på egen hand.
Du kan dokumentera en undersökning/experiment på egen hand, dokumentationen är överskådlig och följer en röd tråd. Du använder både text och bild för att förtydliga innehållet.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökning med hjälp av både text och bild. Du kan göra förbättringar på dina egna efter att ha jämfört med andras.
Säkerhet i undersökningar
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: