Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik

Skapad 2020-11-10 09:31 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Fysik
I det här momentet kommer vi prata om skillnaden mellan massa och tyngd, olika rörelser och krafter. Bl.a. gravitationskraft, friktion, fritt fall och kaströrelse

Innehåll

Period

46-49

 

Arbetssätt

Praktiska och teoretiska moment, genomgångar, laborationer, NE, filmer, diskussioner.

 

Utvärdering

Löpande bedömning, Skriftligt prov och Laborationsanalyser

 

Veckoplanering

V. 46 - Massa, Tyngd, Volym och Krafter

V. 47 - Rörelser, Hastighet, Fritt fall, Cirkelrörelsen

V. 48 - Hålla balansen, Mekanikens gyllene regel, Hävstänger

V. 49 - Kaströrelse och Prov 

 

Begreppslista - Inför provet ska du känna till det vi har lärt oss om följande 

 • Massa  

 • Tyngd 

 • Volym 

 • Krafter 

 • Kraftpilar 

 • Tyngdkraft/Gravitation 

 • Friktion 

 • Tyngdlöshet 

 • Vakuum  

 • Tröghet/Tröghetslagen 

 • Hastighet 

 • Medelhastighet 

 • Acceleration 

 • Räkna med svt-triangeln 

 • Räkna med Fma-triangeln 

 • Fritt fall 

 • Tyngdacceleration 

 • Cirkelrörelse 

 • Kaströrelse 

 • Mekanikens gyllene regel 

 • Enkla maskiner 

 • Hävstång 

 • Kunna räkna med hävstångslagen 

 • Kaströrelse 

 • Balans 

 • Stödyta 

 • Tyngdpunkt 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik

Insats krävs
E
C
A
Förmåga 2
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Insats krävs
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Förmåga 2
Använda utrustning
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Insats krävs
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga 2
Resultat, modeller & teorier
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Insats krävs
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Förmåga 2
Resultat, rimlighet & förbättring
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Insats krävs
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka
Förmåga 3
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Insats krävs
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmåga 3
Fysikaliska samband i vardag & samhälle
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Insats krävs
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: