Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Runt i naturen

Skapad 2020-11-10 09:35 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Under läsåret följer vi naturen genom våra årstider. I vårt arbetsområde lär vi oss mer om djur och växter i vår natur och undersöker hur det som lever i naturen anpassar sig till årstiderna och omgivningen. Vi lär oss också ord och begrepp som vi behöver för att kunna resonera om vad som händer i naturen.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Följa ett träd under ett år.

Några exempel på djurs och växters livscykler.

Vilka djur och växter finns i vår närmiljö?

Vilka är våra årstider och vad händer i naturen under de olika årstiderna?

Hur anpassar sig djur och växter till våra olika årstider?

Hur kan djuren och växterna sorteras, grupperas och artbestämmas? 

Vad är en näringskedja? 

Vem var Carl von Linné ?

Hur har författare och konstnärer inspirerats av naturen i sitt skapande?

Metoder för att genomföra och dokumentera fältstudier, observationer och undersökningar i naturen.

Ord och begrepp:  årstid,  livscykel, näringskedja, rovdjur, växtätare, allätare, däggdjur, art, fotosyntes, koldioxid, syre, nedbrytare, lövskog, barrskog, blandskog, stam, krona, rot, gren, kvist, blad, knopp

 

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:

läsa/lyssna på berättelser och faktatexter om djur och växter och undersöka hur tillhörande bilder kan hjälpa till för att lära oss mer

titta på och resonera kring filmer som handlar om naturen

sammanfatta våra kunskaper som sedan används för att skriva faktameningar/faktatexter om djur och växter

observera djur och växter i vår närmiljö

planera, genomföra och dokumentera undersökningar/experiment som handlar om naturen utifrån begreppen fråga, hypotes, resultat och slutsats

skapa bilder/modeller som förklarar och beskriver det vi lär oss om naturen

lära dig betydelsefulla ord och begrepp för att kunna resonera om naturen

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva faktameningar/faktatexter, rita/skapa och fotografera. Du deltar aktivt i olika diskussioner, experiment och undersökningar.

I ditt arbete använder du ord och begrepp som är betydelsefulla för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: