Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikens Grunder

Skapad 2020-11-10 09:36 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Teknik
Inom detta område kommer vi lära oss om vad teknik egentligen är!

Innehåll

Vi kommer ha föreläsningar om teknikhistoria, robotar och programmering. Därefter kommer vi arbeta med programmering i grupper och till sist får varje elev fördjupa sig i en teknisk pryl och presentera inför klass. 

Allt material finns i klassens NO-mapp i Google drive. Det som eleverna ska jobba med är alltså programmeringsuppgift och presentation av teknisk pryl. Läxa ges ut vid behov. För en detaljerad planering, se länkar nedan:

Planering 7A1: https://docs.google.com/document/d/1GmeLuQQP7TSs6rjICV419WwAuxNjzzV0EMEdng63Asg/edit?usp=sharing 

Planering 7A2: https://docs.google.com/document/d/1aIZdGI_XDRSym48EJMpZfOtHDkbaYbGiAocyj__l3c4/edit?usp=sharing 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: