Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2020-11-10 10:04 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Samhällskunskap
Ekonomi

Innehåll

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

Ämnesmål

·         Kunskaper om hur olika ekonomiska förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

 

Centralt innehåll

·         Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen.

·         Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder

 

Examensmål

·         I yrkeslivet kommer eleverna att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. 

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussionsuppgifter samt enskilt arbete under lektionstid.

 

Litteratur

Häftet ”Ekonomi”. Häftet finns på Teams.

 

Examination

Skriftligt prov torsdagen den 3:e december (v.49)

 

Efter arbetsområdets slut ska du som elev ha kunskap om:

·         Inkomster och utgifter

·         Olika typer av skatt

·         Olika sätt att spara och låna och konsekvenser av att inte kunna betala

·         Bra att veta som konsument (rättigheter och skyldigheter)

·         Hyresrätt, bostadsrätt och hemförsäkringar

·         Olika anställningsformer

·         Fackföreningar, arbetsgivare och kollektivavtal

·         Arbetsmarknadens lagar

·         Att jobba svart

·         Att sakna arbete och arbetslöshetsersättning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
  Sam  -
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: