Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt, del A

Skapad 2020-11-10 10:08 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 9 Engelska
Samtal och diskussion i par eller grupp om tre.

Matriser

En
Muntligt, del A

förnivå
E
C
A
Innehåll - Begriplighet och tydlighet - Fyllighet och variation - Sammanhang och struktur
Uttrycker sig: Enkelt och begripligt. Gör enkla förbättringar Relativt sammanhängande
Uttrycker sig: Tydligt Relativt varierat och gör tydliga förbättringar Relativt sammanhängande
Uttrycker sig: Tydligt Varierat och gör välgrundade förbättringar. Sammanhängande
Språk och uttrycksförmåga - Kommunikativa strategier - För att utveckla och föra samtal vidare - För att lösa språkliga problem
Använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Använder fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Använder väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Flyt och ledighet - Vokabulär, fraseologi och idiomatik. - Uttal intonation - Grammatiska strukturer
Enkel vokabulär Få fraser/idiomatiska uttryck Enkelt men begripligt uttal och brister i intonation. Grammatiska brister som inte stör förståelsen av helheten.
God vokabulär En del fraser/idiomatiska uttryck. Vissa brister i uttal och intonation. Vissa grammatiska brister.
Varierad vokabulär Behärskar fraser/idiomatiska uttryck. Gott uttal och intonation. Få grammatiska fel som inte stör framställningen.
Anpassning till syfte, mottagare och situation
I någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
God anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: