Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, Utveckling och lärande 2020/2021

Skapad 2020-11-10 10:22 i Spelmannens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Ingress till pedagogisk planering: Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

Omsorg, Utveckling och lärande 2020/2021

 

I

SKA-mål för RUS läsåret 20/21:

 

“Verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande” Lpfö-18

“Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.” Lpfö-18
Nyckelbegrepp:

Nyfikenhet

Utforskande

Produktiva frågor

Utmana

Fantasi

 

 Prioriterade läroplansmål:

“Verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.” Lpfö-18

“Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.” Lpfö-18

 

Nuläge: 

Bjällrans barngrupp kommer att bestå av fjorton ettåringar varav de tre äldsta blir två år i slutet av året. Inskolningarna pågår och på grund av Covid -19 drar de ut på tiden då helst bara en förälder åt gången bör vistas inomhus. vi har nu elva barn som påbörjat inskolningen.Planerade insatser: 

Skola in de nya barnen.

Varje pedagog följer sina mentorsbarn under den viktiga anknytningsfasen så att de så småningom ska bli trygga med samtliga vuxna och barn på förskolan.

Bekanta oss med inomhus/utomhusmiljön.

Undersöka närmiljön med 4-H gården.Valda målkriterier:

De ska lära sig att kunna agera mer självständigt och med egen kraft kunna välja aktiviteter som ger utmaning. 

Att använda och förstå sig på leksaker och kunna namnet på materialet.

Språkutveckling och lek hör ihop och tränas i det sociala samspelet!

 

Metodval: 

Vi verbaliserar våra handlingar; under tiden som vi gör saker och benämner vid namn.

Vi övar på att ta av sig skorna och ställa i hallen när vi kommer in från gården. (och liknande rutinsituationer, tvätta händer, klättra upp o byta blöja etc.etc.)

Vi introducerar ute- och  inomhusmiljön och uppmuntrar dem till att själva välja sysselsättning utifrån deras intresse.

 

Kännetecken: 

När barnen agerar mer självständigt. De visar vad de vill göra och vi hjälper till när det behövs.

När barnen rör sig fritt på både lilla och stora gården och känner sig trygga med all personal i huset.

När de har vant sig vid rutinsituationerna som är återkommande och de vet vad de ska göra och vad som händer sen.

Flera sysselsättningar kan barnen nu själva hitta och starta upp, utforska och därigenom fortsätta att erövra nya kunskaper och erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: