Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - kap 2 Kroppen

Skapad 2020-11-10 10:37 i Sjökarbyskolan Österåker
LPP om kroppen med utgångspunkt i Koll på NO åk.5
Grundskola 4 – 6 Biologi
Du kommer att få kunskap om hur kroppen fungerar. Du ska kunna namnen på några organ, veta hur de ser ut, var på kroppen de finns, vilka funktioner de har och hur de samverkar. Du ska veta vad kroppen behöver för att kunna växa, röra sig och må bra och vad som händer när man åldras.

Innehåll

Syfte


Syftet med undervisningen om kroppen är att eleverna skall kunna: 

 • Berätta om matens väg genom kroppen. (matspjälkning)
 • Veta vad energi är och hur vi använder den i kroppen.
 • Veta varför och hur vi andas. 
 • Ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • Berätta om kroppens reningsverk och försvar.
 • Förklara hur muskler och skelettet i kroppen samverkar tillsammans. 
 • Kunna förklara livets början och utveckling samt kunna ge exempel på vad som händer med kroppen när den blir gammal. 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att läsa/lyssna på faktatexten i boken. 
 • Vi kommer att se på faktafilmer.
 • Vi kommer att arbeta med uppgifter i arbetsboken.
 • Vi kommer att ha diskussioner i klassrummet kring kapitlet.

 

Hur?

Du ska...

 • läsa och aktivt följa med i texten.
 • självständigt kunna arbeta med uppgifterna i arbetsboken och arbetsbladen.
 • kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen.

Bedömning

Jag tittar på:

 • Hur väl du formulerar dina svar i arbetsboken och hur utvecklade dina resonemang är.
 • Hur väl du formulerar dig i diskussion med andra.
 • Hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör kapitlet.

Uppgifter

 • Förhör på Kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: