Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika funktionsnedsättningar

Skapad 2020-11-10 10:32 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Specialpedagogik
Du kommer att lära dig mer om olika funktionsnedsättningar och om deras konsekvenser i olika sammanhang.

Innehåll

Vad?

https://docs.google.com/document/d/13Dfl1T2u7LNIzi-nWg4xVF-Ikc0fl-jTzcBdVLz6TmQ/edit?usp=sharing 

Varför? 

Området vi ska arbeta med förbereder dig för att du ska kunna möta, stödja och assistera människor med olika funktionsnedsättningar. 

Hur? 

Film
Läroboken
Genomgångar
Quiz

Bedömning

Aktivt deltagande på lektioner
Vi avslutar avsnittet efter jul med någon examinerande uppgift, kopplad till kunskapskraven. Vi enas kring hur.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.
  Spc  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Spc  A
 • Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Spc  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Spc  E
 • Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Spc  A
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Spc  C
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
  Spc  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Spc  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Spc  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Spc  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: