Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music Analysis

Skapad 2020-11-10 10:34 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Do you have a song that appeals to you and that has lyrics that are meaningful? This is your chance to analyze that song, and to tell your classmates about it! Your presentation will involve not only looking at the meaning of your song, but also looking at the words, phrases, metaphors and idioms used in conveying its message.

Innehåll

Description:

 

Choose a song: You may choose any song in any genre of music, but a word of caution, your song can not contain objectionable material. 

Oral presentation

Your presentation should be at least 5 minutes long (film and audio clips are NOT included).

Rule number 1: BE WELL PREPARED! Rehearse your presentation at least once.

Make your presentation as vivid and interesting as possible and make sure to catch your listeners’ interest.

Try to speak slowly, clearly and as freely as possible. Use your own words and don’t read too much from your notes. A tip is to make cards with key words, to help you remember what to say.

Structuring your presentation:

1. Introduction: Start your presentation by telling the audience in short what you are going to talk about. When introducing your topic find a way to really catch your listeners’ interest.

2. Body:

·       Explain words and phrases.

·       Find and explain metaphors.

·       Find idioms and explain them.

·       What is the message transmitted by this song?

·       What is your opinion of your chosen song?

 

3. Conclusion: Summarize what you have been talking about.

4. Question Time: Be prepared to answer questions from the class.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml

Matriser

Ml
Music Analysis

E
C
A
Struktur
Eleven hoppar mellan olika saker så att det blev svårt att hänga med.
Eleven har en röd tråd som denne försöker hålla sig till. Talar med sammanhang, ledigt och personligt.
Eleven har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut. Talar med sammanhang, ledigt och personligt uttrycker egna tankar och känslor.
Språk, ord och begrepp
Eleven använder ofta ett alltför krångligt språk.
Eleven använder mestadels sitt eget språk.
Eleven använder helt sitt eget språk.
Ordförråd
Eleven använder få eller inga begrepp som tillhör ämnet.
Eleven använder viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet.
Eleven använder viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet i rätt sammanhang.
Förklarar svåra ord
Eleven förklarar inte svåra ord eller förklarar dem felaktigt.
Eleven förklarar oftast svåra ord på ett korrekt sätt.
Eleven förklarar svåra ord genom att ge tydliga och konkreta exempel.
Sakkunskap/fakta
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet.
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkret exempel för en större förståelse.
Eleven presenterar ämnet på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
Eleven läser innantill och glömmer för det mesta att titta upp på pub liken. Inga gester och ingen mimik.
Eleven använder stödord ibland och hade mycket kontakt med publiken. Kan använda gester och mimik.
Eleven använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter. Gester och mimik understryker det som sägs.
Hjälpmedel
Eleven använder något hjälpmedel.
Eleven använder något hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Eleven gör presentationen mer begriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.
Aktivt deltagande i frågestund
Eleven har inte varit särskilt aktivt att ställa frågor.
Eleven har till viss del varit aktivt att ställa frågor.
Eleven har varit mycket aktivt och ställt ett antal frågor.
Språkriktighet, meningsbyggnad, grammatik
Det finns förstörande fel som leder till att man missförstår. Det förekommer svenska ord.
Relativt god grammatisk korrekthet.
God grammatisk korrekthet.
Instruktionerna
Eleven har inte följt de instruktioner som har getts för uppgiften.
Eleven har någorlunda följt de instruktioner som getts för uppgiften.
Eleven har följt de instruktioner som har getts för uppgiften.
Flyt Tydlighet Variation
Eleven uttrycker sig för det mesta klart och tydligt.
Eleven uttrycker sig klart med ett varierat språk.
Du uttrycker dig säkert och välformulerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: