Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MB Reportage åk 8 version 2

Skapad 2020-11-10 10:53 i Maja Beskowskolan Umeå
Efter det här arbetsområdet ska eleverna känna till texttypen reportage och kunna jämföra med texttypen artikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer du arbeta med reportage. Vi kommer att läsa om vad ett reportage är, läsa olika reportage och i slutet av arbetsområdet kommer ni att få skriva ett eget reportage.

Innehåll

Vecka 43-48

Du kommer lära dig om texttypen och dess kännetecken. Vi kommer att ha gemensam genomgång av reportagets uppbyggnad och vi kommer att läsa olika reportage tillsammans.

Du kommer att intervjua en person som du sedan ska skriva ett reportage om.

Bedömning

Bedömning sker av det inlämnade reportaget.

Betygssättning sker utifrån följande aspekter:


Reportagets struktur: rubrik, ingress, brödtext.
Reportagets innehåll: gestaltande beskrivningar, röd tråd. Närvarokänslan i texten.
Reportagets språk: stavning, meningsbyggnad (stor bokstav, skiljetecken), styckesindelning, språklig variation.               

Kombination text och bild: Genom att kombinera text och bild så att de olika delarna samspelar förtydligar, förstärker och levandegör du textens budskap. 

Uppgifter

 • Här skriver du ditt reportage

 • Här skriver du ditt reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
MB Reportage åk 8 version 2

Innehåll

Behöver förbättras
Grundläggande
God
Mycket god
Intresseväckande rubrik
Lockande och sammanfattande ingress
En ögonblicksbild som beskrivs med fler än ett sinne
En personbeskrivning
Fakta om personens liv utifrån olika frågor
En reportagebild med bildtext
Bedöms ej
Pratminus
Bedöms ej
En tydlig avslutning
Reflektioner från skribent eller den intervjuvade
Byline
Bedöms ej
Bedöms ej

FORM

Behöver förbättras
Grundläggande
God
Mycket god
Har en röd tråd
bedöms ej
Följer skrivreglerna
Har använt rätt tempus ( presens i beskrivningarna)
bedöms ej
Har ett varierande ordförråd
Börjar meningarna med olika ord
Varierar anföringsverben
bedöms ej
Har delat in texten i stycken
bedöms ej
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: