Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bästa Världen 2D

Skapad 2020-11-10 11:01 i Rosendalsskolan Linköping
Ett undervisningsområde för fritidshemmet och årskurs 2
Grundskola 2 Svenska Idrott och hälsa SO (år 1-3) NO (år 1-3) Bild
Vatten! Vattnet är vårt viktigaste livsmedel. Allt vatten som finns på jorden går runt, runt i ett ständigt kretslopp. Det skapas inget nytt och inget försvinner. Hur hänger allt ihop? Hur använder vi vatten? Och vad kan var och en göra för att bygga ett hållbart samhälle?

Innehåll

Bästa Världen

Vecka 34-41

Vad ska vi arbeta med?

 • vattnets olika former (fast, flytande, gas)
 • vattnets kretslopp
 • vattnets betydelse för alla levande varelser
 • vattenexperiment: hypotes, genomförande, slutsats
 • Hur man framställer en faktatext utifrån angiven källa
 • Du ska bli medveten om din egen roll när det handlar om vår vattenförbrukning och miljö

Hur ska vi arbeta?

 • Vi ska ha gemensamma vattenövningar
 • Vi ska se på filmer och diskutera innehåll
 • Vi ska göra experiment
 • Arbeta med gemensamma faktatexter
 • Göra ett besök på Kolmården
 • Vi visar bildspel som underlag för inlärning och samtal
 • Vi kommer att skriva faktatexter
 • Vi kommer att arbeta kooperativt med olika samarbetsövningar

Hur ska vi bedöma målen i matrisen nedan?

Vi kommer att bedöma:

 • Din aktivitet under diskussioner och samtal i par och i helklass.
 • Om du med hjälp av enkla naturvetenskapliga undersökningar kan förklara vattnets olika former. 
 • Hur väl du dokumenterar dina enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Hur väl du förklarar vattnets kretslopp med hjälp av text och bild.
 • Om du i din skrivuppgift kan förklara varför vatten är livsviktigt och ge exempel på olika handlingar i vardagen som påverkar miljön och utifrån det ge minst 3 förslag på hur man bidrar till en hållbar utveckling.

Tidsram

Vecka

Lektion

34

Vattenlekar

35

Vad vet vi om vatten? -Brainstorming! 

Introduktionsfilm

36

Vattnets olika former/ Experiment!

37

Vattnets kretslopp i naturen

38

Vattnets kretslopp i Linköping

39

Förberedelser inför Kolmården

40

Besök på Kolmården

Vatten i världen

41

Vattenkonsumtion

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv Bl Idh SO
Bästa Världen

Hållbar utveckling- vatten

Nivå 1
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå
Nivå 2
Når en godtagbar kunskapsnivå
Nivå 3
Når mer än en godtagbar kunskapsnivå
Förstår vattnets egenskaper i de olika formerna, fast, flytande och gas.
 • NO  1-3
Du har kännedom om att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, dimma, moln, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du vet att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, dimma, moln, regn, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du har förståelse för att vattnet ändrar form efter temperatur. Du kan förklara med naturvetenskapliga ord att t.ex. vatten är i fast form vid minusgrader.
Du dokumenterar dina enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • NO  1-3
Du dokumenterar dina undersökningar till viss del med stöd av en pedagog.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av både text och bild.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av både text och bild. Du kan använda din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du förstår varför vatten är livsviktigt!
 • SO  1-3
Du kan till viss del med stöd av pedagog redogöra för varför allt levande behöver vatten.
Du kan till viss del redogöra för varför allt levande behöver vatten.
Du kan tydligt redogöra för varför allt levande behöver vatten.
Du kan ge förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
 • SO   3
Du ger något förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Du ger minst 3 förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan i text, diskussioner och samtal förklara hur man på flera olika sätt kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: