Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och sekvenstänkande

Skapad 2020-11-10 11:19 i Munkebo förskola Eslöv
Förskola
Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sitt berättande och ordförråd. Samtidigt vill vi öka förståelsen för symboler, läsriktning och sekvenser.

Innehåll

Mål: Barnen ska efter sin förmåga intressera sig för och / eller själva berätta med bildsekvenser som stöd.

Syfte: Barnen stöds i sin utveckling av ordförrådet och i sin förmåga att berätta. Mål: Barnen ska utveckla förståelse för symboler som kommunikationssätt.

Syfte:Att utgå från foton och andra symboler i berättande och lekar ger en grundläggande förståelse för möjligheterna till olika typer av kommunikation. Detta hjälper barnen i framtida undervisning och andra situationer där symboler används; t ex. i skriftspråk och programmering.

 

Mål: Barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande över undervisningen.

Syfte: Att känna sig betydelsefull är viktigt för självkänslan, och kan öka motivationen.

 

Uppgifter

 • Bilder som stöd i berättande och sekvenstänkande

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: