Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Critters and Creatures. Awesome 7 Chapter 2.

Skapad 2020-11-10 11:37 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi kommer jobba med kapitel 2 i boken Awesome 7 som heter "Critters and Creatures". Vi kommer avsluta detta tema med en uppgift då du ska använda din fantasi och ska skapa ditt "Fantasy animal" .

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Utifrån texterna i Awesome 7 kommer vi att göra läs- och hörförståelseövningar. Vi kommer också jobba med ordförståelse och grammatik. 

Du kommer också muntligt och skriftligt få presentera ett fantasidjur. Här är målet att kunna producera engelska samt använda dig av strategier för att göra dig förstådd. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Den text+bild du lämnar in kommer att bedömas samt din presentation för dina kamrater. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer jobba med de olika texterna till kapitlet v. 45-49 och göra övningar som hör till. Sedan kommer du få jobba med ditt egna fantasidjur. Under 3 lektioner kommer du att få jobba med ditt fantasidjur, till din hjälp har du olika punkter som kan tas med. Du ritar ditt djur och skriver en informationstext till bilden. Slutligen kommer du att presentera ditt djur för några av dina kamrater i klassen.

Det du ska ta med i din informationstext är: 

 • name and latin name
 • size and weight
 • fur, feathers or scales (fjäll)
 • habitat (where it lives)
 • domestic animal (husdjur) or wild
 • feed (what it eats). Herbivore (växtätare), carnivore (köttätare) or omnivore (allätare)
 • hunting methods if it is a predator (rovdjur)
 • call (läte)
 • does it have a life long relationship with its partner?
 • does it hibernate (gå i ide)
 • dangerous/ venomous (giftig) or not
 • characteristics (egenskaper)
 • edible (ätligt)
 • of any use to you
 • common/uncommon/endangered (utrotningshotat)/ extinct (utrotat)

Good Luck! 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9

Matriser

En
Fantasy Animal

E
C
A
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala - produktion, interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva - produktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: