Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning

Skapad 2020-11-10 11:54 i Rosendalsskolan Linköping
Läsa med flyt och läsförståelse
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med att läsa och förstå olika sorters texter. Att kunna läsa med flyt och att förstå vad man läser ger kunskap och glädje.

Innehåll

Arbetet pågår under hela åk 2

Vad vi ska arbeta med:

 • Läsa anpassade texter med flyt och förståelse.
 • Samtala om och analysera texter och koppla det till egna erfarenheter.
 • Läsförståelse och läsfixarna.

Hur vi ska arbeta:

 • Du kommer att få läsläxor.
 • Du kommer att få läsa enskilt, i par och för vuxen.
 • Vi kommer att ha textsamtal i grupp och i helklass.
 • Vi kommer att arbeta med olika kooperativa övningar.
 • Vi kommer att arbeta gemensamt med olika läsförståelsestrategier.
 • Du kommer att få svara på frågor om det du läst muntligt och skriftligt.

Hur vi ska bedöma målen i matrisen nedan:

 • Du får läsa högt för en lärare som bedömer om du kan läsa med flyt.
 • Du får svara på frågor muntligt och skriftligt om texter som du har läst.
 • Du deltar aktivt i textsamtalen i grupp och i helklass. 

Tidsram

Arbetet pågår under hela åk 2. Avstämning och bedömning sker flera gånger under läsåret.

Uppgifter

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3

Matriser

Sv SvA
Läsning

Läsning och läsförståelse

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för området.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området
Läsa med flyt
 • Sv   1
 • Sv   3
 • SvA   1
 • SvA   3
Kan läsa enkla ord och meningar.
Kan läsa anpassade texter med flyt.
Kan läsa kapitelböcker utan bilder med flyt.
Återge och kommentera något man läst.
 • Sv   1
 • Sv   3
 • SvA   1
 • SvA   3
Behöver stöd för att kunna kommentera och återge viktiga delar av det du läst. Behöver stöd för att svara på frågor om det du läst.
Kan kommentera och återge viktiga delar av det du läst. Kan svara på frågor om det du läst.
Kan självständigt kommentera, återge och svara på frågor om det du läst. Kan göra en tydlig sammanfattning av texten. Kan analysera texten och läsa mellan raderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: