Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2020-11-10 11:55 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Det är många som tycker om att skriva vad man har varit med om och upplevt i en dagbok. Att ta fram sin dagbok och läsa om något man gjort vid ett tidigare tillfälle väcker minnen till liv. Nu ska vi lära oss hur man skriver en återberättande text och hur den är uppbyggd!

Innehåll

Vecka 45-50

Vad vi ska arbeta med:

 • Skriva återberättande texter.
 • Förstärka texten med passande bild.
 • Ge omdömen till egna och andras texter.

Hur vi ska arbeta:

 • Enligt cirkelmodellen, läsa återberättande texter och skriva egna återberättande texter.
 • Använda läsförståelsestrategierna för att bättre förstå en återberättande text.
 • Med kooperativa övningar.
 • Använda checklistor för att kontrollera texterna.
 • Rita egna bilder som förstärker texterna.
 • Bedöma och ge respons på andras texter.

Hur vi ska bedöma målen i matrisen nedan:

 • Du skriver en återberättande text med tydlig inledning, händelser i kronologisk ordning och en avslutning/slutkommentar. I texten stavar du de vanligaste orden korrekt och använder mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
 • Du ritar själv en passande bild som förstärker din text.
 • Du bedömer och ger respons på andras texter.
 • Du bearbetar din egen text efter att du fått respons på den.

Tidsram

Vecka

Innehåll

45

Vad är en återberättande text?

46

Inledning, cirkelmodellen, läsfixarna

47

Händelser i kronologisk ordning, cirkelmodellen, läsfixarna

48

Avslutning/slutkommentar, cirkelmodellen, läsfixarna

49

Skriva egna återberättande texter

50

Bedömning, Självbedömning, kompisrespons, bearbetning

Uppgifter

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

Skriva en återberättande text

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för området.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området.
Skriver en återberättande text med en tydlig röd tråd.
 • Sv   3
 • SvA   3
Skriver en återberättande text med inledning, handling i kronologisk ordning och avslutning med stöd och hjälp av en vuxen,
Skriver självständigt en återberättande text med inledning, handling i kronologisk ordning och avslutning.
Skriver självständigt och med många adjektiv och beskrivningar en återberättande text med inledning, handling i kronologisk ordning och avslutning.
Skriver meningar med mellanrum, stor bokstav och punkt.
 • Sv   3
 • SvA   3
Använder mellanrum, stor bokstav och punkt vid enstaka tillfällen.
Använder oftast mellanrum, stor bokstav och punkt.
Stavning av småord
 • Sv   3
 • SvA   3
Stavar ljudenligt eller med hjälp av vuxen.
Stavar de flesta småord korrekt.
Stavar självständigt alla ord rätt.
Förstärker text med bild
 • Sv   3
 • SvA   3
Målar en bild.
Målar en bild som till viss del förstärker texten.
Målar bilder som tydligt visar vad berättelsen handlar om.
Bearbetar din egen text efter respons
 • Sv   3
 • SvA   3
Ändrar inte mycket trots respons.
Bearbetar och ändrar texten till det bättre efter respons.
Bearbetar och ändrar texten till det bättre med många adjektiv och beskrivningar efter respons.
Genomför kompisbedömning
 • Sv   3
 • SvA   3
Genomför kompisbedömningen med stöd och hjälp av en vuxen.
Genomför och deltar aktivt i bedömningen av andras texter.
Genomför kompisbedömning genom att ge konstuktiv kritik på ett positivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: