Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Förändringar

Skapad 2020-11-10 11:56 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Med detta område kommer eleverna få utveckla en rad erfarenheter och kunskaper rörande förändringar med hjälp av till exempel blandningar, lösningar och aggregationstillstånd.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Ämnens olika aggregationsformer (fast, flytande, gas)
 • Undersöka innehåll/ämnen i olika blandningar och lösningar
 • Luftens egenskaper
 •  

Hur ska vi arbeta

 • Vi ska utföra experiment i par eller i grupp
 • Vi ska observera och dokumentera experimenten
 •  

Hur ska vi bedöma målen i matrisen nedan?

Vi kommer att bedöma:

 • Om du med hjälp av enkla naturvetenskapliga undersökningar kan förklara begreppen avdunstning, kondensering, smältning, stelning, filtrering, blandning och lösning.
 • Om du kan förklara hur man kan dela upp enkla blandningar och lösningar i deras olika beståndsdelar.
 • Om du kan ge exempel på någon egenskap som luft har.
 • Hur väl du dokumenterar dina enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 •  

 

Tidsram

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

42

Uppdrag 1: Det handlar om förändringar

Uppdrag 2: Vi får en isbit att smälta

Uppdrag 3: Vattnet som blev osynligt

Uppdrag 4: Vi blandar salt och grus

43

Uppdrag 5: Nya blandningar - och en lösning

Uppdrag 6: Separera mera

Uppdrag 7: Salta kristaller

Uppdrag 8: Vi undersöker olika slags socker

45

Uppdrag 9: Den livsviktiga blandningen 

Uppdrag 10: Färgerna i färgen

Uppdrag 11: En hemlig blandning

Reserv/Bedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
NTA - Förändringar

Nivå 1
Insats krävs för att nå en godtagbar kunskapsnivå
Nivå 2
Når en godtagbar kunskapsnivå
Nivå 3
Når mer än en godtagbar kunskapsnivå
Du dokumenterar dina enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • NO  1-3
 • NO   3
Du dokumenterar till viss del dina undersökningar med stöd av en pedagog.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av både text och bild.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av både text och bild. Du kan använda din dokumentation i diskussioner och samtal
Du förklarar begreppen: avdunstning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
Du förklarar till viss del begreppen med stöd av en pedagog.
Du förklarar begreppen på egen hand.
Du förklarar begreppen utförligt och kan förklara relationen mellan dem.
Du kan förklara skillnaden mellan enkla lösningar och blandningar.
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan till viss del förklara skillnaden mellan enkla lösningar och blandningar med stöd av pedagog.
Du kan på egen hand förklara skillnaden mellan enkla lösningar och blandningar.
Du kan utförligt förklara skillnaden mellan enkla lösningar och blandningar med hjälp av begrepp.
Du kan förklara hur man kan dela upp enkla blandningar och lösningar i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
Du kan till viss del förklara hur man kan dela upp enkla blandningar och lösningar i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering med stöd av pedagog.
Du kan på egen hand förklara hur man kan dela upp enkla blandningar och lösningar i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Du kan utförligt förklara hur man kan dela upp enkla blandningar och lösningar i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Du kan ge exempel på egenskaper hos luft.
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan ge något exempel på egenskaper hos luft till viss del med hjälp av pedagog.
Du kan på egen hand ge något exempel på någon egenskap hos luft.
Du kan utförligt ge exempel på egenskaper hos luft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: