Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikteori

Skapad 2020-11-10 12:15 i Hannaskolan Grundskolor
Musikteori för mellanstadiet. Enkla övningar och färdighetsträning inför högstadiet.
Grundskola 4 – 6 Musik
Musikteori för mellanstadiet. Enkla övningar och färdighetsträning inför högstadiet.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

Lär dig vad en skala är. Lära dig de olika tonernas namn. Kunna förstå vad taktart är. Lära dig de fyra vanligaste notvärdena, helnot, halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot. Lära dig hur ett notsystem ser ut.

Arbetssätt

I den stora gruppen arbetar vi på tavlan med att sätta samman olika notlängder med olika tonhöjd för att skapa melodier tillsammans. Enskilt får du möjlighet att i lugn och ro arbeta med notsystemet och skapa egna små "verk"! Vi pratar om hur noterna uppstod och sätter notskrift i ett historiskt och kulturellt perspektiv.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att...

Inför lärare och klass visa att du behärskar namnen på tonerna i skalan, kan beskriva de olika notvärdena och dess funktion i en takt, skriva noter på tavlan och placera dem på rätt sätt i ett notsystem. Kunna skapa en enkel melodi utifrån de verktyg som du fått i form av taktart, notvärde och tonhöjd. Ingen skriftlig bedömning i form av skrivtest (prov) kommer att ske, all bedömning sker muntligt inför lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Baskunskaper

När du nått målen i en högre nivå måste även målen i de tidigare nivåerna vara uppfyllda.
Nivå 1
Nivå 2
Musikteori
Du kan namnen på tonerna i skalan. Du kan namnen på notvärdena helnot halvnot fjärdedelsnot och åttondelsnot samt vet hur de ser ut.
Du kombinerar olika toner och notvärden och förstår sambandet mellan taktart och notvärde. Du skapar egna melodier i ett notsystem
Deltagande
Jag deltar aktivt på lektionerna.
Jag är mycket aktiv på lektionerna. Jag uppmuntrar och stöttar mina klasskompisar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: