Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röst & Hörsel

Skapad 2020-11-10 12:21 i Hannaskolan Grundskolor
Vi pratar om rösten och hörseln.
Grundskola 6 Musik
Arbetsområdet där vi lär oss om rösten, hur halsen är uppbyggd och hur ljud, toner & prat skapas. Vi lär oss om hörseln, hur örat är uppbyggt och vad som orsakar hörselskador och hur de kan undvikas.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Vi går igenom anatomin i örat och halsen.
Vi lär oss hur ljud uppstår.
Vi lär oss vad som orsakar hörselskador och hur det kan undvikas.

Arbetssätt

Arbetet sker dels i ren föreläsningsform samt genom egen efterforskning.
Bilder, video och ljudklipp som illustrerar ämnet.
Egen efterforskning inom i ett av läraren fördefinierat område.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att på lektionerna vara delaktig i diskussioner och samtal.
Du ska visa dina kunskaper genom att efterforska och sammanställa material för en beskrivning inom ett område.
Du ska visa dina kunskaper genom att delta vid en skriftlig redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: