Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplan i Kultur- och idéhistoria

Skapad 2020-11-10 12:31 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Konst och kultur
Kursplanering över kursen i kultur- och idéhistoria

Innehåll

Kultur- och idéhistoria – Preliminär översiktsplanering

 

HT 2020

Introduktion

Introduktion till Kultur- och idéhistoria som kurs

§  Eleverna introduceras i kursens innehåll och arbetssätt.

§  Inlämning i form av en kortare skriftlig reflektion.

 

Moment 1

Perioder kopplat till de tidiga civilisationerna och/eller äldre kulturer

§  Genomgång av tidiga tänkare med fokus på idéhistoria i tiden – världens uppbyggnad och tankar kring temperamentsläran.

§  Fokus på kulturhistoria där arkitektur och konst berörs och dess funktion.

§  Konstnärlig verksamhet i förhållande till makten/överheten.

§  Eleverna examineras genom att göra ett kreativt hjälpmedel till sin muntliga presentation - workshops

 

Moment 2

Arkitektur och konst under 1100- och 1600-talet + stadsvandring

§   Vårt boende i skilda tider och dess syftet och vad det signalerar.

§   Kopplat till en stadsvandring inriktad på stilar i tiden, främst kyrkor och stadspalats – beroende på epoktillhörighet.

§  Examination en mindre reflektionsuppgift - prov

 

Moment 3

Konsthistoria med en fördjupning av främst 1900-talets konstuttryck.

§  Konsthistoria och fördjupning av ”vad är konst?” och olika uttryckssätt.

§  Begreppslära och analysmetod – filosofiska tänkare.

§  Examination i form av en skriftlig analys av något konstverk.

 

 

VT 2021

 

Moment 4

Filmhistoria och idéer i tiden under 1900-talet

§  Samband mellan filmuttryck kopplat till samhällsförändringar med spår av propaganda.

§  Eleverna ser filmsnuttar men även film/filmer och diskuterar fin- och populärkultur inom filmens utveckling

§  Examinationsform eventuellt podcast kring film kopplat till dess uppkomst.

 

Moment 5

Kultur- och idéhistoria med inriktning på mentalitetshistoria och flera kulturella uttryck – ett kortare moment

§  Centrala tankegångar och tänkare från olika tider eller/och kulturer/nationaliteter

§  Eventuellt en reflektionsuppgift: muntligt eller skriftligt – fotografering (?)

 

Moment 6

1900-talets arkitekturprojekt utifrån teknikutveckling men även samhällspåverkan.

§  Genomgång av förändringsprocesser i samhället under 1900-talet i Sverige med påverkan på byggnationer. Modeller för byggande och stadsplanering.

§  Avslutande fördjupningsprojekt om vår närmiljö där eleverna besöker olika platser och dokumenterar.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: