Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering faktatext

Skapad 2020-11-10 12:57 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Att skriva faktatexter
Grundskola 4 Svenska
Ord, överallt finns det ord! Texter som är långa och texter som är korta. Det finns olika typer av texter och vi varierar hur vi skriver beroende av vem som ska läsa. Nu ska vi arbeta med faktatexten. Vad är fakta och vad är din åsikt? Hur gör du för att bygga upp en text? Det ska vi lära oss tillsammans.

Innehåll

 

 

 
 
 

BESKRIVNING OCH EXEMPEL

Detta ska vi göra:

Vi kommer att arbeta med faktatexter. Vad är en faktatext? Vad är fakta och vad är våra egna åsikter? Vi ska titta på uppbyggnaden av faktatexter och dess särskilda drag. Vi kommer att prata om studieteknik. Hur man gör en tankekarta, vad nyckelord är och hur man hittar dem. Vi kommer även att titta på källor och kritiskt granska vilka källor som är sanna eller falska. Ni ska även få träna på att skriva egna faktatexter.

Hur vi ska göra:

Genom att göra tankekartor.

Genom att läsa fakta tillsammans och ta ut nyckelord.

Genom att öva på att du ut det viktigaste ur en text.

Genom att få öva på att skriva faktatexter.

Genom att prata om skillnaden mellan fakta och åsikt.

Genom att gå igenom hur man söker information och kritiskt granskar den.

 

Så här går kunskapskontrollen till:

·         Deltagande på lektionerna

·         Bedömning av dina texter

·         Bedömning av dina analyser av källor

 
 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Fakta tal åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du berättar kortfattat och enkelt.
Du utvecklar det du berättar något.
Du utvecklar det du berättar och kan berätta många detaljer som gör det mer intressant att lyssna på.
Struktur
Redovisningen innehåller fakta, som kommer i relativt logisk ordning.
Innehåller inledning och ganska tydligt uppdelat innehåll.
Redovisningen innehåller inledning och innehåll som är tydligt för åhörarna att förstå.
Fakta
Du använder ibland egna åsikter.
Du visar att kan förstår skillnaden mellan fakta och åsikt.
Tydlighet
Du har ibland svårt att tala högt, lugnt eller tydligt.
Du talar högt och tydligt.
Du talar högt, lugnt och tydligt.
Användning av strategier för tal
Du talar ibland med inlevelse och klarar av att titta upp på publiken lite.
Du använder någon av de strategier som finns för tal, ex. titta på publiken, tala med inlevelse, fortsätta fastän det går fel.
Du använder några av de strategier som finns för tal, ex. titta på publiken, tala med inlevelse, fortsätta fastän det går fel.

Sv
Matris faktatext åk 4

Når målen
Når målen i hög grad
Innehåll
Du väljer ut och sammanställer information som är relevant.
Du väljer ut och sammanställer information som är relevant.
Du beskriver och förklarar enkelt.
Du beskriver och förklarar utvecklat.
Du har ibland med värderande ord.
Du skiljer på fakta och åsikt.
Du har med någon av de delar som är typiska för en faktatext, ex. inledning, underrubriker, bild och bildtext.
Du har med några av de delar som är typiska för en faktatext, ex. inledning, underrubriker, bild och bildtext.
Du glömmer att redovisa dina källor eller har med källor som ej är pålitliga/har ej reflekterat kring för- och nackdelar med dessa, ex Wikipedia.
Du redovisar dina källor och visar genom valet av källor att du tänkt källkritiskt på något sätt.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckesindelning/stycke-markering.
Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men finns.
Texten har rubriker som passar till det texten handlar om.
Språk
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften med ämnesspecifika ord.
Du börjar ofta meningar med samma ord.
Du börjar dina meningar med olika ord.
Skrivregler
Du missar ibland stor/liten bokstav och punkt.
Du missar sällan stor/liten bokstav och punkt.
Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: