👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Ht-20

Skapad 2020-11-10 13:08 i Kristinebergs förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod: v.46-v.2

Förskolans namn: Kristinebergs förskola 

Grupp: Eken

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum: 20-11-17

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Teknik

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
Se längst ner på sidanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Vi vill att barnen skall utveckla en nyfikenhet kring teknik och varför teknik behövs.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Vi har sett att barnen är intresserade av att bygga kojor och bygga med Lego. 
Mekano är ett byggmaterial som vi kommer att använda oss av så att barnen kan skapa/bygga med detta.

Vi kommer att intervjua varje enskilt barn och se vad de vet om teknik och vad de kan använda det till. Vi kommer att ha digitala verktyg. Smartboard, digitala plattor.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Barnen kommer att få göra egna dokumentationer kring Teknik. Detta kommer att synliggöras på UNIKUM.Planeringen upprättad av:

Eken personal

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18