Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal om modernistiska författare

Skapad 2020-11-10 13:15 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Ni ska hålla ett tal inför klassen om er författare

Innehåll

Planering: 

v 42 - välja ämne

v 43 - eget arbete

v 44 - Lov 

v 45 - tal! 

Matriser

Sve
Tal

E
C
A
Kommunikationssituation
Jag har anpassat mitt språk efter mottagaren. Jag har ögonkontakt med åhörarna men brister lite i kontakten med dem. Jag använder mitt manus som stöd och endast undantagsvis påverkar det mitt framförande.
Mitt tal är personligt och intresseväckande. Jag har ögonkontakt med åhörarna. Jag använder mitt manus endast som stöd och det påverkar inte mitt framförande.
Min högtidstal är personligt och intresseväckande. Jag har en naturlig och bra ögonkontakt med mina åhörare och de känner att jag talar/riktar mig till dem. Jag visar stor frihet till mitt manus och då jag använder det sker det naturligt och utan att rytmen i talet störs.
Språk
Jag talar högt och tydligt
Mitt språk är klart, varierat och innehåller goda formuleringar.
Mitt språk är varierat, klart, träffsäkert och välformulerat.
Patos
Jag visar engagemang i mitt tal.
Jag visar ett engagemang i mitt tal och åhörarna känner att jag talar till dem.
Mitt engagemang berikar mitt tal.
Disposition
Det finns en röd tråd i min muntliga framställning. Jag har en bra inledning och avslutning. Jag håller tiden
Det finns en röd tråd i min muntliga framställning. Jag har en effektfull inledning och avslutning. Tiden utnyttjas väl
Jag har en slående inledning och effektfull avslutning. Jag utnyttjar tiden på ett utmärkt sätt
Retoriska stilfigurer.
Jag använder med viss säkerhet några retoriska stilfigurer.
Jag använder med säkerhet flera retoriska stilfigurer.
Jag använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt flera retoriska stilfigurer.
Innehåll och analys
Mitt innehåll är anpassat efter området och jag visar på förståelse för hur olika aspekter påverkas och påverkar samhället
Mitt innehåll är väl anpassat efter området och jag visar på stor förståelse för hur olika aspekter påverkas och påverkar samhället
Mitt innehåll är mycket väl anpassat efter området och jag visar på stor förståelse och kan föra ett nyanserat resonemang för hur olika aspekter påverkas och påverkar samhället
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: