Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blålådan

Skapad 2020-11-10 13:38 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Barnen får möjlighet att på ett utforskande sätt urkilja färgen blå.

Innehåll

Målformulering

- Målet är att barnen så småningom ska lära sig känna igen färgen blå. 

Syfte

Tanken är att barnen först ska erövra ett nytt begrepp tillsammans med en vuxen som stöd i dialog. För att sedan kunna befästa nya kunskaper till tidigare erfarenheter och våga utforska på egen hand eller tillsammans med en jämnårig kompis. 

Genomförande

Vi har lagt blå saker i en låda (som vi kallar blålådan) som fyra barn får titta på. Barnen får känna och leka med de blå sakerna. Vi pratar om, sjunger och använder takk om färgen blå. 

Pedagogen lägger sedan ut de blå sakerna som vi utforskat i hallen (när barnen inte ser). Sedan får barnen samla in de blå sakerna och ställa på den blå kuben. 

 

Resultat

När vi gick igenom lådan härmade alla barnen efter pedagogen. När pedagogen sa blå, sa två av barnen blå, när pedagogen pekade på ögat och samtidigt sa vi tecknar blå, så pekade alla barnen på ögat och ett barn sa samtidigt blå. Dialogen fortsatte och utforskade sakerna tillsammans en efter en. Den blå fjädern och blå sjalen var det någon av barnen som utforskade lite närmare. Drog fjädern mot kinden, lekte tittut med sjalen mm. 

När pedagogen sedan tog emot barnen i hallen för att de själva skulle få möjlighet att utforska. Så blev alla fyra ivriga att samla in saker. Pedagogen bekräftade vad barnen samlat in. När den yngsta flickan kom med en blå kloss. Frågade pedagogen vad det var. Bå (blå) sa yngsta flickan, kanske hade hon förstått att det var färgen som var lärandeobjektet...    

Ett resultat som gick att utläsa var att aktiviteten stimulerade barnen utforskaglädje, nyfikenhet och känslan att klara av saker på egen hand och tillsammans med andra. Resultatet om de kärt sig urkilja färgen blå kommer vi kunna utläsa senare på terminen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: