Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag kroppen

Skapad 2020-11-10 13:43 i Resursskola Kristianstad
Vi ska arbeta tematiskt med kroppen.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi ska upptäcka kroppens fantastiska värld. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt när vi undersöker kroppen. Vi kommer även ta reda på vad vi ska göra för att kroppen ska må bra.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Eleven ska utveckla sin förmåga att beskriva och förklara hur kroppens yttre delar fungerar, samt se sambandet mellan mat, sömn, motion och sociala relationer för att vi ska må bra. .

Innehåll och genomförande (arbetsområde och arbetssätt)

 • upptäcka genom att göra experiment
 • uppleva genom att se på film och bilder
 • samtala
 • skriva om det du lärt dig
 • skriva eller rita din hypotes och dra slutsatser
 • berätta hur du genomför experimenten
 • lära dig viktiga begrepp som organ, kroppsdelar, sinnen, hälsa, hypotes
 • läsa och förstå instruktioner och faktatexter

 

Mål för elev

* Du ska kunna berätta om några kroppsdelar och hur de fungerar

* Du ska kunna berätta om några sinnen och hur de hjälper oss att uppleva olika saker.

* Du ska kunna berätta om några faktorer som kroppen behöver för att må bra.

* Du ska kunna berätta om några faktorer som kroppen inte mår bra av.

* Du ska kunna utföra enkla undersökningar om kroppen med hjälp av instruktioner.

* Du ska kunna använda dig av din dokumentation när vi diskuterar slutsatser och resultat.

Redovisningsform och bedömning

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med tema "kroppen", samt med stöd av medföljande bedömningsmatris, kommer vi att bedöma

 • din förmåga att samtala om kroppens delar, våra sinnen och faktorer som rör vår hälsa.
 • din förmåga att genomföra enkla undersökningar..

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Så fungerar kroppen

Insats krävs
.
Godtagbara kunskaper
.
Kroppsdelar och organ.
 • NO   3
Insats krävs.
Jag namnger och berättar om flera olika sinnen, kroppsdelar och organ samt kopplar ihop några av dem med vilken funktion de har. Jag berättar även kort om på vilket sätt deras funktion är betydelsefull.
Hälsa
 • NO   3
Insats krävs
Jag berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa och kan motivera varför.
Undersökningar
 • NO   3
Insats krävs.
Jag kan genomföra enkla undersökningar och jämföra resultatet med andras.
Jämför
 • NO   3
Insats krävs.
I det undersökande arbetet kan jag ge exempel på jämförelse mellan mitt och andras resultat.
Dokumentation
 • NO   3
Insats krävs.
Jag dokumenterar mina undersökningar med en lämplig uttrycksform samt deltar aktivt i diskussioner eller samtal om kroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: