Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2020-11-10 13:46 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 1 – 9 Teknik
Alla saker som vi använder till något är teknik. Det vi använder sakerna till är också teknik. Vilken teknik finns hemma där du bor? Vilken teknik finns på vår skola? Det ska vi ta reda på mer om i det här arbetsområdet.

Innehåll

Pedagogisk planering för teknik i vardagen

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om teknik i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå..

 • vad teknik är, ange olika tekniska föremål i hemmet och i skolan.
 • hur olika material kan sammanfogas. 
 • hur tekniska föremål har förändrats över tid.

 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • undersöka några vanliga föremål i du kan hitta hemma är konstruerade. Vi kommer att läsa faktatexter, titta på filmer och arbeta med olika arbetsuppgifter.

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 •  du kan ge exempel på några tekniska saker som du kan hitta hemma, i skolan och i vardagen.
 •  du kan sammanfoga olika material och ändra sätt när det uppstår problem
 •  du kan berätta om hur några tekniska föremål/lösningar har förändrats över tid. 

Det gör jag genom att lyssna på dig när vi samtalar, dels i grupp och enskilt, om olika tekniska saker och genom att titta på hur du arbetar med olika arbetsuppgifter.

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 • teknik boken (PULS)
 • film från SLI och UR. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: