Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - vatten och luft

Skapad 2020-11-10 14:11 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för experiment med vatten och luft.

Innehåll

Hösten-2020

Ansvariga: hela arbetslaget

Grupp: alla barn indelat i mindre grupper.

Material: Vi använder material ur NTA-lådorna tema vatten och luft.

Nulägesbeskrivning: Vi ser att alla barn tycker om att måla och då tänker vi utveckla arbetet med olika experiment från NTAs teman vatten och luft.

Syfte: Att ge barnen upplevelser av olika experiment. 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: