Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inför nationella muntliga provet i sv

Skapad 2020-11-10 14:12 i Sjöängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska som andraspråk
Utifrån materialet Pejlo förbereda och träna inför det nationella muntliga provet i svA v. 48. Vi arbetar med tre texter som eleverna ska läsa in under v. 46 och träna på i diskussionsgrupper. Under v. 47 kommer eleverna att arbeta med ett gammalt nationellt prov.

Innehåll

Torsdag v. 45 ska eleverna ha valt vilken text de vill börja med och ha läst in den första texten.

Måndag v. 46 indelning av grupperna och den muntliga träningen börjar. Lärarna delar ut frågor till texten.

Tisdag v. 46 Den andra texten ska ha lästs in och eleverna diskuterar denna text. Här utses en ledare som håller i frågorna.

Torsdag v. 46 Den tredje texten läses in, diskuteras och frågor till alla tre texterna besvaras. 

V. 47 förbereds och genomförs ett gammalt prov i så liknande provsituation som möjligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: