Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system - samhället

Skapad 2020-11-10 14:21 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Vad är ett tekniskt system? Har du något tekniskt system hemma hos dig? Har du använt dig av något tekniskt system i dag? Svaren är "Ja" på de två sista frågorna. Blev du nyfiken? Häng med på resan genom teknikens underbara värld!
Grundskola 6 Teknik
Vad är ett tekniskt system? När kommer du i kontakt med tekniska system? Behövs tekniska system? Tekniska system finns runt omkring oss och vi har gjort oss beroende av dem. Hur fungerade systemen förr och vad finns det för för- och nackdelar och vad får de tekniska systemen för konsekvenser för oss, samhället och miljön? Det ska vi tillsammans fördjupa oss kring på tekniklektionerna.

Innehåll

I detta arbetsområde ska vi titta lite närmare på några vanliga tekniska system som finns i våra hem och i samhället. Vi ska fundera på hur de har förändrats över tid samt vad utvecklingen har för för-och nackdelar och vad de fått för konsekvenser för oss och samhället. 

Det här ska du visa att du kan

 • Vad ett tekniskt system är och ge några exempel på det. 
 • Varför det finns olika system i samhället.
 • Vilka delar (komponenter) som ingår i de olika systemen.
 • Vad som förflyttas i systemen och hur.
 • Hur systemen förändrats över tid och varför.
 • Vilka begrepp som är viktiga att kunna när du pratar om tekniska system. (Flödesschema, komponenter, kraftverk, spänning-ström, vattenverk, vattentorn, reningsverk, avloppssystem, akvedukt, värmeverk, återvinning, återbruk, kollektivtrafik, fjärrvärme)

För att lära dig kommer du att

 • gemensamt i klassen läsa om och diskutera om olika "Tekniska system" där du får mer kunskap om de olika tekniska systemen vi har i vårt samhälle, dess historia samt för och nack-delar. 
 • se på filmer från studi.se och UR (Välkommentill staden). 
 • arbeta i Gleerups digitala portal med texter, frågor samt filmklipp.
 • träna på att rita flödesscheman

Du visar vad du kan när 

 • du arbetar fokuserat på lektionerna.
 • du deltar i diskussioner på lektioner, både i helklass och i grupper
 • du använder begrepp inom området i dina resonemang, både skriftligt och muntligt
 • du deltar i skriftliga lektionsavstämningar och prov

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Tekniska system - samhället

Tekniska system

F
E
C
A
Beskriva och förklara
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan beskriva ett tekniskt system i stora drag och ger då exempel på vilka delar som ingår och exempel på hur de hänger ihop.
Du kan beskriva ett tekniskt system och förklarar då hur delarna som ingår hänger ihop för att allt ska fungera.
Du kan ingående beskriva ett tekniskt system och förklarar då hur delarna som ingår hänger ihop och är beroende av varandra för att allt ska fungera.
Resonera om utveckling av tekniska system
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du har ännu ej visat detta
I din beskrivning av ett tekniskt system ger du exempel på hur det har förändrat över tid. Du kan även ge något exempel på hur människans, samhällets eller miljöns behov har styrt förändringarna. Ditt resonemang grundar sig till viss del på fakta och innehåller något begrepp.
I din beskrivning av ett tekniskt system förklarar du hur det har förändrats över tid. Du kan ge flera exempel på vad som ligger bakom förändringarna och utvecklingen av tekniska system. Ditt resonemang grundar sig till stor del på fakta. och innehåller begrepp.
I din beskrivning av ett tekniskt system förklarar du ingående hur det har förändrats över tid. Du förklarar med hjälp av många exempel vad som ligger bakom förändringarna och utvecklingen. Ditt resonemang grundar sig på fakta och innehåller begreppen på ett riktigt sätt.
Fördelar och nackdelar, konsekvenser
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan förklara något som är bra och något som är mindre bra med det tekniska systemet. Du kan nämna någon konsekvens det får för människan och samhället eller miljön
Du kan förklara flera saker som är bra och något som är mindre bra med det tekniska systemet. Du kan nämna några konsekvenser det får för människan, samhället och miljön.
Du kan förklara med flera exempel vad som är bra och vad som är mindre bra med det tekniska systemet. Du kan nämna flera konsekvenser det får för människan, samhället och miljön. Du kan även ge exempel på någon förbättring av den tekniska lösningen och redogöra för dina tankar.
Flödesschema
Du har ännu ej visat detta
Du kan rita ett enkelt flödesschema för att förklara ett tekniskt system där några komponenter finns redovisade.
Du kan rita ett flödesschema för att förklara ett tekniskt system där de flesta komponenter finns presenterade.
Du kan rita ett tydligt flödesschema för att förklara ett tekniskt system där samtliga komponenter finns presenterade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: